Lav lønnsvekst preget 2014

I fjor var lønnsveksten i Norge på 3,1 prosent i gjennomsnitt, og dette er faktisk den laveste veksten vi har hatt siden Statistisk Sentralbyrå startet sine målinger av dette i 1970.

Tallene viser at lønnsveksten har begynt å tilpasse seg et bilde som nå skisseres av en svakere norsk økonomi, forklarer Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Forventet høyere vekst

Seniorøkonomien i DNB Markets hadde forventet en vekst i årslønnen på 3,5% i fjor, noe som var i tråd med spådommene til Norges Bank, og han tror at den lave veksten kom som et resultat av at tilleggene i lønn som ble gitt lokalt var lavere enn det man hadde forventet. Dette igjen kan tyde på at partene i de lokale forhandlingene har innsett at dårligere tider er i anmarsj.

Sjeføkononomen i LO, Stein Reegård tror at tallene at bekrefter at lønnsdannelsen har gått som planlagt. I dét legger han at lønnsdannelsen har sørget for å sikre en bra reallønn uten at man har satt i gang lønns- og priskaruseller som har vært uheldige. Han sier at når man klarer dette selv om arbeidsmarkedet er stramt vitner dette om at økonomien er sterk.