En smått absurd sak dukket opp hos E24 i dag, og denne dreide seg om at krematoriet på Alfaset i Oslo ønsker å koble seg på fjernvarmenettet til Hafslund. Strømselskapet selv var naturlig nok lunken til denne idéen.

Det er naturligvis viktig at man skal benytte alle ressurser og den energien som samfunnet naturlig skaper, men et sted må kanskje linjen gå og denne grensen går sannsynligvis ved å utnytte varmen som dannes i et krematorium.

Hafslund: – Uetisk

Krematoriesjef Anne-Margrethe Brøndelsbo fortalte til avisen Vårt Land at krematoriet ønsket å koble seg til fjernvarmeanlegget, men at Hafslund ikke så på det som lønnsomt. Dette er vel strengt tatt bare halve sannheten, og i tillegg til at krematoriet ikke ligger nært nok rørnettet og at det er et krav om kontinuerlig produksjon av varme, så ser naturligvis Hafslund Varme et etisk problem med dette.

Ole Martin Moen, som er postdoktor i etikk ved Universitetet i Oslo, har forståelse for at mange vil synes at det kan være ubehagelig å få varme fra et krematorium. Folk flest ønsker naturlig nok ikke å ha noe med døde mennesker å gjøre i noen forstand overhodet, og når man først har forlatt denne verden skal man gi dem fred. At de døde skal ‘utnyttes’ en siste gang for å produsere varme er nok derfor en tanke som ikke slår an hos spesielt mange.

Prest er positiv

Den velkjente presten Sunniva Gylver mener på den andre siden at det ikke er uetisk å anvende varme fra krematorier. Presten, som også er kjent for å være meget miljøengasjert, sier imidlertid at man må være nøye når man snakker om et tema som dette for at det skal være greit.

Inntil videre ser det imidlertid ut til at de som er tilkoblet fjernvarmenettet i Oslo kan se langt etter varme fra krematoriet på Alfaset i Oslo, og det vil nok sannsynligvis være greit for de aller fleste.

Les mer om Hafslund strøm her.