Påstanden dukket opp i ABC Nyheter i morges, og vil utvilsomt vekke reaksjoner i den kvinnelige delen av befolkningen – og sannsynligvis enda mange flere!

Men; det har vært forsket på emnet, og det kommer frem noen nokså tydelige forskjeller som kanskje ikke faller i smak hos kvinnene.

Tydelige kjønnsforskjeller

– Det er ein ganske tydeleg kjønnsforskjell i den norske befolkninga. Kvinner fell frå på dei litt meir kompliserte spørsmåla om risiko, inflasjon, og renters rente.

Ordene kommer fra seniorforsker Ellen K. Nyhus som jobber ved Agderforskning, og hun har vært med i arbeidet på en ny rapport hvor temaet har vært finansiell kunnskap i Norge

I samarbeid med Finans Norge, Agderforskning og Finansforbundet presenterte AksjeNorge en landsdekkende undersøkelse på seminaret ‘Ta del – ikke dvel!’ Totalt hadde 1031 nordmenn svarte i et webpanel på spørsmål som omhandlet privatøkonomi og livssituasjon, samt en del spørsmål som tok for seg forståelse av tall, finansielle begreper og regnekunnskaper.

Det er TNS Gallup som har utarbeidet rapporten, og den er en del av et stort samarbeid i OECD hvor målet er å sammenligne og kartlegge kunnskapen mellom landene. Alle spørsmålene ble stilt på norsk, og dette kan ha vært med på at man ikke har fått dekket de mer sårbare gruppene i det norske samfunnet.

Kvinnene

Undersøkelsen viste tydelig at vi nordmenn er vant med å ha en økonomi som kan betegnes som romslig og god, og at bare én av tre av oss setter opp budsjett. Dette med at så få av oss setter opp budsjett plasserer oss faktisk helt sist i undersøkelsen på akkurat dette feltet blant de 24 landene som deltok.

Generelt sett scoret vi høyt på undersøkelsen, og de aller fleste klarte syv av åtte riktige, men det er ingen tvil om at det er klare forskjeller i befolkningen:

* de unge kan mindre enn de eldre
* kvinner, i alle aldre, kan mindre enn menn
* de som har lavere utdanning kan mindre enn de med høyere utdanning
* de med lavere inntekt har mindre kunnskap enn de med høyere inntekt.

Nevnte Nyhus som har stor ekspertise på finansiell atferd er mildt sagt overrasket over at kvinner, og da spesielt unge kvinner, kommer så dårlig ut i undersøkelsen. Det er overraskende spesielt siden denne gruppen er overrepresentert ved både universiteter og høyskoler i Norge.

Hun har derfor valgt å se nærmere på på hva som er forskjellen mellom de kvinnene som får flest rette kontra de som får færrest rette. Gjennomsnittlig får kvinner som er under 30 år 4,9 riktige svar, mens menn i den samme aldersgruppen får 6,3 av 8 riktige. Det er også slik at kvinner uten parntere gjør det dårligere enn de som bor sammen med en partner.

Økning i kunnskap

De menneskene i undersøkelsen som fortalte at de hadde en økonomisk buffer, altså at man kan klare seg i en periode uten inntekt, viste også at de hadde en bedre forståelse av økonomi.

Nyhus sier:

– Kunnskap og økonomisk sårbarheit heng saman. Det er ein av grunnane til at me bør heva kunnskapsnivået

Hun forklarer at det må forskes mer ettersom man ikke vet hva som er årsak og konsekvens. Hun stiller seg også spørsmålet om vi nordmenn har tilstrekkelig kunnskap for å kunne klare oss i finansmarkedet i dag. Årsaken til det er rett og slett at man har større individuell frihet, men samtidig også mer ansvar å hanskes med.

Må skape ungdommer som er kritiske

Idar Kreuzer, administrerende direktør i Finans Norge, er helt tydelig på at personlig økonomi er nødt til å få større oppmerksomhet i pensum på skolen. Om dette temaet har han følgende kommentar:

– Med digitaliseringa er mange tilbod berre eit klikk unna. Dei unge får stadig fleire ting å ta stilling til, difor er det viktig at dei får kompetansen til å verte kritiske forbrukarar.

Han avslutter med å presisere at han savner kunnskapsmål om temaet som er tydeligere samt at undervisningsmateriellet må bli bedre.