Finansminister Siv Jensen kom i dag med en advarende pekefinger til boligkjøpere som har stor gjeld og advarselen hun kommer med går på at det venter store økonomiske vanskeligheter for husholdningene når rentene øker.

Det er en kjent sak at nordmenn har et høyt gjeldsnivå, men at mange allikevel har en god romslighet i privatøkonomien. Til tross for dette vil uansett mange oppleve problemer hvis renten skulle komme til å stige, og når situasjonen i norsk økonomi endrer seg vil mange kunne havne i en krevende situasjon.

Ikke hvis, men når!

Finansministeren er klinkende klar på én ting: det er ikke et spørsmål om renten går opp eller ikke, det er et spørsmål om når renten vil gå opp – for det vil den gjøre!

Til Aftenposten sier Jensen følgende:

– Det er opplagt at det vil skje på et tidspunkt, sier Jensen.

Hun understreker at alle nordmenn har et personlig ansvar for å kunne betjene sine lån og at man er nødt til å legge inn i beregningene at rentene kommer til å bli høyere enn hva de er i dag. Hun innrømmer dog at det delvis også er et samfunnsspørsmål.

I dét legger hun at regjeringen skal komme på banen med en strategi innenfor boligpolitikken og at denne skal legges frem før sommeren er her.

Det jobbes også intensivt for at man skal unngå en boligboble i Norge og at det overordnede målet er å forhindre at norske familier havner i gjeldsproblemer. Hvis dette blir tilfellet vil man få store ringvirkninger i landets økonomi.

Førstkommende torsdag skal finansministeren i møte med flere økonomer for en rådslagning angående dette temaet.