Boligprisene, gjeldsnivået og det stadig tilbakevendende spørsmålet om å kjøpe eller ikke kjøpe er en av de heteste potetene innenfor det økonomiske nyhetsbildet nå om dagen, og flere eksperter er nokså klare i sitt råd: de tror ikke på noe fall i boligprisene i nærmeste fremtid og råder derfor folk til ikke å vente med å kjøpe.

Boliglånsrentene er på rekordlavt nivå, og dette kombinert med høy etterspørsel men samtidig lav tilgang på boliger gjør at budrundene fort når taket i dagens boligmarked. Flere eksperter som Dagens Næringsliv har snakket med mener allikevel at det ikke er noen grunn til å utsette boligkjøpet.

Sjeføkonom Kjell Senneset, som jobber i Prognosesenteret, mener at om man går med planer om å bo sentrumsnært i en storby er det ingenting å vente på, men at man kanskje kan avvente litt når det gjelder de Stavanger-nære områdene. Han tror imidlertid ikke helt på det store prisfallet der heller.

Veksten i boligprisene som har vært nå i månedene rundt årsskiftet har vært de heftigste siden situasjonen i årene forut for finanskrisen – og dette til tross for en svak oljepris. Senneset understreker at man faktisk hadde forventet å se en effekt i boligprisene som følge av sjokkfallet i prisen på olje, men ettersom denne effekten uteble tror de fleste ekspertene at vi heller ikke vil se de store endringene i løpet av det kommende året.

Dag Jørgen Hveem ved Handelshøgskolen BI støtter Sennesets synspunkt og heller ikke han tør å komme med noen anbefaling som sier at folk skal vente med å kjøpe. Han forklarer at han naturligvis har sett at det kan inntreffe noen såkalte ‘stille lommer’ men at han ikke har noen kunnskap som sier noe om årsaken til dette og når det skjer. Han mener at man heller må være tålmodig i den forstand at man skal være bevisst på hvor det er man kjøper og at man slår til i et område hvor man ser et vekstpotensial.

Hveem sier avslutningsvis at det er veldig mange flere som har tapt penger på å vente med å investere i bolig enn det er mennesker som har vært uheldige ved å entre markedet på en pristopp.