Rentene kuttes i vilden sky både blant Norges Bank og de øvrige bankene her i landet, og det betyr at vi som låntakere kan nyte godt av lavere renter på boliglånene våre. Men hvordan bruker vi egentlig de pengene vi sparer på rentekuttene?

Det viser seg at vi faktisk prioriterer å spare mer og betale ned ekstra på gjelden når utgiftene til renter går ned – og det er uten tvil positivt!

30% sparer og 25% betaler ekstra

Så mange som 30% benytter de lave rentene til å spare ekstra i bank, mens 25% er smarte og betaler ekstra på avdragene på boliglånet. Dette er svaret som norske boliglånskunder gir når de får spørsmål om hva pengene de sparer på den lave renten benyttes til. Det er Respons som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Sparebank 1.

Den profilerte forbrukerøkonomen Magne Gundersen, også kjent fra Luksusfellen på TV3, kommer med følgende kommentar:

– Mange ser at det lave rentenivået er en god anledning til å spare mer og betale ekstra ned på lån. Det viser at folk flest håndterer egen økonomi på en fornuftig måte.

Undersøkelsen viser også at så mange som 13% bruker de ekstra midlene til å betale ned på annen gjeld de har. Gundersen sier at men ved å betale ned raskere på lånene sine sikrer seg mot uventete rentehopp som kan komme i fremtiden. Har man lav gjeld vil ikke en renteøkning få så store konsekvenser i motsetning til om gjeldsnivået er høyt.

Det er lett å spare nå

De lavere rentene gjør at det aldri har vært lettere å spare, og dette gjelder selv om man har store boliglån. Det er dog ikke bare banksparing som er i vinden, og så mange som 9% sparer ekstra i aksjefond, mens 12% sparer i enkeltaksjer eller i forskjellige typer fond.

De lave rentene gir oss en unik mulighet til å legge penger til side, og det er derfor viktig at man benytter seg av dette. Å fylle på bufferkontoen er ekstremt viktig og det kan også være greit å ha pensjonsstiden i bakhodet.

Økt kjøpekraft øker også forbruket noe

Noe av den økte kjøpekraften vi tilegner oss med lavere renter går naturligvis også til for eksempel reiser og ferier, samt generelt økt forbruk. Gundersen ser ikke noe feil med dette og synes det er fornuftig å fordele de sparte pengene på både forbruk, sparing og nedbetaling av gjeld. Det er viktig at man får en viss glede av den lave renten i dag samtidig som man aktivt jobber med å trygge fremtiden rent økonomisk sett.

Slik som den økonomiske situasjonen er i Norge i dag med nedgangstider er det viktig at forbruket ikke stagnerer helt ettersom problemene kan spre seg til flere sektorer.

Hvordan kan du utnytte de lave rentene?

* Hvis du har avdragsfrihet på lånet bør du droppe det og begynne å betale avdrag. Dette er viktig hvis du har høy gjeldsgrad, for når lånegraden synker vil du kunne få enda bedre renter på ditt lån.

* Finn ut hvor mye du sparer i forhold til et rentenivå som kan ansees som normalt. 2,5% lavere rente innebærer en besparelse på omtrent 2.000 kroner pr. måned pr. million i lån. Har du to millioner kroner betyr det faktisk så mye som 4.000 kroner.

* Planlegg hva du skal bruke disse ekstra pengene til – det kan være å betale ekstra avdrag, spare mer og kanskje litt til forbruk.

* Hvis du planlegger å spare så kan det å opprette en økonomisk buffer være fornuftig – og dette anbefales! Tenk også på pensjonssparing.

* Hvis det kommer en rentestigning har du mulighet til å redusere på både sparing, avdrag og forbruk, og du vil kunne oppleve disse kuttene som udramatiske.

* Husk: ikke bruk alle pengene som rentekuttene gir deg til forbruk. Det er ekstremt enkelt å venne seg til et forhøyet forbruk, men det er ingenting som er vanskeligere enn å kutte det!