Konsumprisindeks er et begrep vi til stadighet får høre om i mediene, og selv om mange nikker gjenkjennende med hodet så er det ikke alle som fullt ut forstår hva dette betyr.

I denne artikkelen skal vi på en enkel og oversiktlig måte forsøke å forklare hva begrepet innebærer og hva det har å si for din personlige økonomi.

Et mål for prisnivået

Konsumprisindeksen er et begrep som ofte forkortes til KPI, og dette er et tall eller et mål som forteller noe om prisnivået på konsumproduktene samt utviklingen av priser på tjenester og varer som privathusholdningene forbruker. Endringen i konsumprisindeksen anvendes også som et generelt mål for inflasjonen i økonomien.

Begrepet inflasjon betyr kort og godt en vekst i det generelle prisnivået som er vedvarende. Dette igjen innebærer at verdien av pengene vi har blir mindre verd, noe som igjen betyr at man får mindre igjen for pengene i dag enn før. For 1000 kroner i dag får vi for eksempel langt færre matvarer på butikken en vi gjorde for 10 år siden. Og som sagt: inflasjonen måles altså oftest ved å se på veksten i konsumprisene – altså KPI. Det motsatte av inflasjon vil derfor være deflasjon.

Det er Statistisk sentralbyrå som beregner KPI i Norge, og dette gjøres hver måned – og har pågått siden 1960.

Konsumprisindeksen er også førende for eksempel overfor huseiere som leier ut hybler/leiligheter ettersom de ikke kan øke prisene mer enn hva KPI tilsier.