10% høyere lønn med ett års ekstra utdannelse

En ny undersøkelse viser at man med ett års ekstra utdanning kan få opptil 10% bedre lønn, men dette gjelder ikke alle studier.

Å studere er uten tvil et smart grep for økonomien, og nå viser det seg altså at man kan oppnå betydelige økonomiske fordeler ved å studere bare ett år lenger.

Mer utdannelse er viktig

Saken som står gjengitt i Dagens Næringsliv i dag forteller at det er Professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole, Manudeep Bhuller fra Statistisk sentralbyrå og Magne Mogstad fra Universitetet i Chicago som står bak denne undersøkelsen. Fokuset har vært på å finne ut hvor mye lønn norske arbeidstakere står igjen med hvis de tar et ekstra år med utdannelse, og disse tre forskerne mener bestemt at de har kommet frem til en konklusjon som er sterkere enn det man tidligere har kunnskap om på dette feltet.

Å komme frem til slike konklusjoner er i følge Salvanes en stor utfordring ettersom man har behov for inntektsdata gjennom hele livsløpet til personer, men at man i Norge heldigvis har gode data som tar for seg både utdannelse og inntekt. Resultatet etter en såkalt internrente-analyse viser at høyere utdannelse gir en veldig høy avkastning når man bruker den totale inntektsstrømmen.

Mens allerede eksisterende forskning har kommet frem til en positiv avkastning på 5-6%, viser denne studien altså at en avkastning på rundt 10% er mer korrekt for ett år ekstra på skolebenken. Han understreker at det ikke er slik at alle studier kaster like godt av seg, men at den gjennomsnittlige avkastningen uansett er nokså høy. Til slutt presiserer han at det er naturligvis ikke er slik at det er for mange som tar høyere utdannelse her på berget.