Fondsforvalter mener det er uklokt å hoppe av aksjemarkedet nå

Forvalteren i Danske Capital, Håkon Pedersen Strøm, mener at vi i dag har en normalprising av aksjemarkedet og at man kan forvente seg videre oppgang i tiden som kommer.

Dette kommer frem i en sak som står å lese på nettsidene til Hegnar.no, og for aksjefond-sparerne er slike positive tanker selvsagt godt nytt.

Har tro på Oslo Børs

Pedersen Strøm påpeker at det før sommeren ble summet om en markedskorreksjon, men at det naturligvis er vrient å forutsi nå en slik endring kommer. Han fortsetter med å understreke at det omtrent må et sjokk til hvis det skal skje nå, og at den naturlige veien videre er opp og frem – ettersom det er minste motstands vei.

Troen på Oslo Børs er god og han forventer derfor en rolig klatring videre oppover, samtidig som han sier at markedet for aksjer verken kan karakteriseres som dyrt eller billig og at det derfor er priset normalt. Det er på grunnlag av dette at han mener at investering i aksjer fortsatt vil være fornuftig.

Han fortsetter sin utlegning om aksjemarkedet ved å forklare at en eventuell korreksjon vil komme hvis markedet får fortventninger om en stigning i renten som er høyere enn det som pr. idag er innpriset i aksjene.

Rentene er imidlertid på et veldig lavt nivå, og før eller siden vil en renteoppgang komme, og denne kan godt bli høyere enn det som er forventet i markedet. Akkurat når dette skjer understreker Strøm at er vanskelig å si, og det kan like gjerne hende i dag som om et halvt år, men at det er altså ikke noe i dag som tyder på en stor endring i nærmeste fremtid.

Retter seg mot aksjehandel

Selv om artikkelen retter seg mot aksjemarkedet er det naturlig å dra paralleller til fondssparing, og da spesielt aksje-fond. Ettersom disse består av aksjer, hvor stor andel kommer an på hvilken fondstype man velger, så vil også disse bli påvirket av en videre oppgang markedet, som Strøm forutser.

Her på ToppFinans er vi tilhengere av at folk tar tak i egen økonomi, og spesielt dette med sparing er viktig med hensyn til de som blir pensjonister om 25-30 år. Du kan lese våre artikler om sparing i fond her – kanskje oppdager du at dette er noe for deg, men husk at du må ha is i magen for å bedrive slik sparing, og at tidsperspektivet bør være lengre en 5 år.