Fortsatt prisvekst på boliger også i oktober

Boliprisstatistikker viste en utflating i oktober, men tar man høyde for sesongvariasjoner steg prisene 0,9% på månedsbasis – noe som innebærer at det har vært stigning 11 måneder på rad.

Hvis man sammenligner med samme samme periode som i fjor er boligprisene nå 5,4% høyere, og fra eiendomsbransjen sier man at det var en stabil måned og at markedet fortsatt er godt.

Aldri solgt så mange boliger

i oktober ble det solgt over 8800 boliger i Norge, og dette er det høyeste tallet noen gang, og i fjor var tallet 8.170. I løpet av hele året i år har det blitt solgt 75.688 boliger mot 72.721 på samme tid i fjor, og dette vitner om god temperatur i boligmarkedet.

Det er i Tromsø at den sterkeste veksten har vært og der har økningen vært på 0,6% i oktober, og prisveksten i byen tyder på at gjenopphentingen etter finanskrisen nå er over der. I Stavanger har det vært en nedgang på 0,8%.

Å eie bolig i Norge er høyt verdsatt og knapt noe land i verden har en så høy andel av mennesker som eier sin egen bolig. Denne eietranger er naturligvis med på å presse prisene oppover og det er mange som har store utfordringer med å komme seg inn i boligmarkedet – til tross for at det stadig selges flere boliger.

Årsaken til at det kan være vanskelig for mange å komme seg inn er, i tillegg til de høye prisene, at det kreves en egenkapital på 15% av bankene når man skal søke om et boliglån. Det viser seg imidlertid at bankene har begynt å løsne litt på dette prinspippet, og gjeldsgraden i Norge er stigende – noe som er urovekkende for økonomene.