Visste du at du har muligheten til å forsikre boliglånet ditt? Stadig flere gjør dette i Norge i dag, og i denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva dette dreier seg om.

I dag melder Hegnar.no om at det er vekst i antall nordmenn som velger å forsikre boliglånet sitt og økt ledighet og fall i boligprisene får mesteparten av æren for akkurat dét.

Gir økonomisk trygghet

Banker og forsikringsselskaper har løsninger til sine kunder som sørger for at de kan beholde hjemmet sitt selv om uforutsette hendelser og endringer i livet skulle oppstå. Den store fordelen med dette er at man da er helt trygg på at boliglånet fortsatt vil nedbetales, selv om man faller ut av arbeidslivet eller at andre uventede hendelser inntreffer.

Hva er det egentlig som kan skje? Jo, som sagt kan du være så uheldig å havne utenfor arbeidslivet, men også ting som arbeidsuførhet, dødsfall og andre lignende hendelser kan føre til at muligheten til å håndtere boliglånet blir for tøft. Betalingsforsikringer som dette vil derfor gi økonomisk trygghet både for deg og din familie, og man kan jo bare tenke seg hvor ille det kan være å miste hus og hjem som et resultat av en uforutsett hendelse.

Dekningen man velger vil naturligvis være avhengig av den livssituasjonen man befinner seg. En families økonomi planlegges selvsagt ut i fra inntekten, og hvis deler av denne, eller i verste fall hele, skulle forsvinne vil det bli nærmest umulig å betjene lånene og de øvrige økonomiske forpliktelsene man har. Forsikringen må derfor være av en slik art at man er sikret at hjulene går rundt økonomisk hvis noe uforutsett skulle hende med noen i husholdningen.

Sterk vekst

SR-Bank og Nordea bekrefter overfor Hegnar.no at stadig flere nordmann skaffer seg betalingsforsikringer som dette, og kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SR-Bank sier følgende:

– Fra tidlig i vår og til nå har det vært en sterk økning i henvendelser om det vi kaller betalingsforsikring – altså forsikring mot arbeidsledighet. Ved inngangen av året var det solgt 200 slike forsikringer, mens det nå er solgt 4000. Bare den siste måneden er det solgt 700.

I løpet av det siste året har det blitt 7.900 flere arbeidsledige i Norge og til sammen er det nå 80.000 mennesker som er helt uten arbeid. Den største økningen hadde vi i oktober i år da 2.100 mennesker mistet jobben sin.