Ny Euroseddel med forbedringer

Den Europeiske sentralbanken lanserte den 23. september i år nye Euro-sedler, og dette var en spennende lansering ettersom den nye seddelen har flere forbedringer.

Disse forbedringene innebærer at det blir vanskeligere å forfalske den nye seddelen samtidig som det blir lettere å kontrollere om seddelen du får er ekte.

Trygghet i fokus

Fokuset til sentralbanken har vært at alle som tar i bruk eurosedler skal kunne gjøre det og samtidig ha full tillit til at det er trygt å bruke den – og det er altså derfor de har introdusert den nye Europa-serien. Dette sier Yves Merch i Den europeiske sentralbanken i følge DinSide.

Dette er den andre seddelen i den såkalte Europaserien, og som vi allerede har sagt så er den oppdatert med flere detaljer i forhold til sikkerhet – akkurat som med 5-euroseddelen som kom ut på markedet tidligere i år.

Brukerne av seddelen oppfordres til å føle, se og vippe, og med disse enkle virkemidlene skal man raskt kunne finne ut om seddelen man har er ekte eller ikke.

Føl på seddelen

Ved å føle og kjenne på seddelen så skal du få et inntrykk av at den er stiv og fast. Hovedbildet som vises på seddelen, samt bokstavene og valørtallet (det store) skal kjennes tykkere enn resten av seddelen. Et annet og nytt karaktertrekk er at det langs venstre og høyre kant på seddelen finnes opphøyde linjer som man kan føle med fingrene.

Kikk på seddelen

Ved å holde seddelen opp mot lyset skal du kunne se en rekke kjennetegn som skal sikre deg at seddelen du holder i hendene er ekte vare. Du skal kunne se en sikkerhetstråd som vises som en mørk linje, og hvilken valør det er kan sees i små og hvite bokstaver. Noe som er nytt i denne seddelen er at man også kan se eurosymbolet (€) i selve sikkerhetstråden. Valøren vises også som et svakt bilde, og i bildet skal man også kunne se et vindu. Vannmerket på seddelen et portrett.

Vipp på seddelen

Når du holder seddelen i hånden kan du vippe på den, og da vil de se at den sølvfagede remsen til høyre viser deg både valør og eurosymbolet (€). Det nevnte vannmerket med et portrett og et vindu vil også komme til syne. Tallene nede til venstre på seddelen vil veksle i fargene og disse vil gå fra smaragdgrønt til mørkeblått.

Styrke og tillit

Totalt sett finnes det over 15 milliarder eurosedler på markedet og en oppgradering som denne er essensiell for å sikre pengene mot forfalskninger. Som vi nevnte i starten av artikkelen handler det altså om at man skal være trygge når man anvender pengene som betalingsmiddel.

En annen utfordring som man har forsøkt å løse med oppgraderingen er at pengene skal ha en større slitasjestyrke. Det innbæerer at sedlene skal kunne være lenger i bruk før de er nødt til å erstattes med nye. Alle sedlene i den nye Europaserien vil lanseres trinnvis og man starter derfor med de laveste valørene, og det betyr at neste seddel ut er 20-euroseddelen. Lanseringsdato på denne er fortsatt ikke satt, og etter denne følger henholdsvis €50, €100, €200 og €500.

Både de gamle og de nye sedlene vil være på markedet parallelt og slikt vil det være til de gamle sedlene er utslitt. Man vil også at en utfasing av de gamle sedlene som vil skje gradvis, og man vil få beskjed i god tid før de vil bli erklært for ugyldige.

Se video om den nye Europa-serien