Norske personkunder har en avkastning på 11 milliarder i 2014

Nordmenn fortsetter å spare store penger i fond, og så langt i har det blitt investert hele 117 milliarder kroner i verdipapirfond i år.

Flere og flere velger å investere sine sparepenger i verdipapirfond med det målet for øyet å få bedre avkastning enn i banken. Dette ser ut til å fungere utmerket så langt i år, for tall fra Verdipapirfondenes Forening viser en avkastning for norske personkunder på solide 11 milliarder kroner for årets seks første måneder, i følge en nyhetssak i Hegnar.no.

Rekordhøy forvaltningskapital

Den store aksjesparingsgleden betyr at den totale forvaltningskapitalen, altså det totale beløp penger som er investert i verdipapirfondene, er på 817 milliarder norske kroner – noe som er rekordhøyt.

226 milliarder kroner i verdipapirfond

Som sagt har altså norske personkunder hatt en avkastning på 11 milliarder kroner i fond de første seks månedene av året og dette beløpet inkluderer penger som tidligere er investert i fond. Regner vi inn de 8,2 milliardene de har investert i løpet av det første halvåret av 2014 har norske personkunder nå totalt sett 226 milliarder kroner i verdipapirfond, i følge Bernt Zakariassen i den samme nyhetssaken. Zakariassen er direktør i Verdipapirfondenes forening.

Les våre artikler om sparing i fond her, og skaff deg den nødvendige kunnskapen.

Stor interesse for rentefond

I meldingen fra Verdipapirfondenes forening kommer det også frem at det i første halvdel av 2014 har vært størst interesse for rentefond blant norske sparere. Denne interessen gjelder også for de rentefondene som kan ha en kredittrisiko som anses som relativt høy. Zakariassen sier at det er stor risiko og kompleksistet i obligasjonene som er knyttet til disse rentefondene, og at investeringene derfor bør spres i flere papirer. Han understreker at Verdipapirfondene som er pålagt en strengt krav om risikospredning er meget godt egnet til å gjennomføre dette.