I DNB opplever man nå et rush av fondsspareavtaler og årsaken til dette er naturligvis den elendige avkastningen man får på vanlige bankinnskudd.

Aksjefond Kombinasjonsfond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond

Ola og Kari Nordmann har for alvor begynt å ta rev i seilene og ser nå endelig ut til å ha fått nok av mikroskopiske renter på bankinnskudd, og det betyr at bankene i langt større grad selger spareavtaler i fond til sine kunder enn tidligere.

Doblet salg av avtaler i DNB

Fra DNBs side meldes det om en dobling i antallet salg av fondsspareavtaler, og på Hegnar.no kommer det frem at kundene nå er mindre engstelige i forbindelse med langsiktig sparing i aksjemarkedet. Mange ser nå virkelig muligheten for å skaffe seg bedre avkastning over tid i forhold til sparing i bank, og dette finnes det en tydelig historikk på.

Det blir stadig flere som starter med sparing til pensjon på denne måned og å trekke et fast beløp fra lønnskontoen og kjøre inn i en spareavtale har derfor blitt stadig mer populært. Med en såpass lang tidshorisont på sparingen er det meget gode muligheter for å skaffe seg en god avkastning på sparepengene, og man kan selv velge hvor stor risiko man ønsker å operere med.

Det er konserndirektørene i DNB, Tom Rathke og Trond Bentestuen, som kan fortelle at doblingen i antallet inngåtte avtaler i løpet av de to første månedene i 2015 er en realitet. Banken har heller ikke kjørt noen spesielle kampanjer mot kundene og inngikk i januar og februar hele 20.000 avtaler om overføring fra kundenes kontoer til fondssparing.

Bentestuen kan fortelle om et tydelig trendskifte i sparemønsteret til kundene og håper at dette er noe som fortsetter i tiden fremover.