Historiske lave fastrenter på boliglån

I følge tall som ble presentert av Statistisk Sentralbyrå denne uken kommer det frem at andelen av boliglån som bindes til fastrente er synkende. Dette er noe paradoksalt ettersom tilbudene man nå får på fastrenter på boliglån er historisk lave.

Av det totale antallet utlån fra bankene til lønnstagerne ved andelen som valgte fastrente nede på 8,1% i årets andre kvartal.

Anbefaler unge lånekunder å vurdere

Direktøren for personmarked i Sandnes Sparebank, Odd Egil Flokketveit, forteller at banken der faktisk har hatt en liten oppgang etter sommmeren, og han anbefaler at lånetakere som er unge bør vurdere fastrente på enten hele eller deler av boliglånet. Han forklarer at nivåene for å binde renten i fem eller ti år er historisk lave.

rente

I et historisk perspektiv har det vært mest lønnsomt å ha en flytende rente, men også fra Danske Bank Markets Norge mener man at en vurdering om å binde renten i hvert fall burde komme nå. Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor man har så høye lån at mer normale renter enn det vi har nå vil begynne å svi for økonomien. Man har ved å binde renten muligheten til skaffe seg lånekostnader som er forutsigbare i langt tid fremover, og som ligger langt under det man tidligere anså som normalt.

I nettsidene til Norsk Familieøkonomi har man lagt ut et barometer av de fem bankene som tilbyr den laveste fastlånsrenten for henholdsvis fem og ti års bindingstid.

5 års binding (effektiv rente)
1) SpareBank 1 SMN: 3,66 prosent
2) Sparebanken Vest: 3,66 prosent
3) Danske Bank: 3,67 prosent
4) Sparebanken Sogn og Fjordane: 3,91 prosent
5) Sandnes Sparebank: 3,93 prosent

10 års binding (effektiv rente)
1) Danske Bank: 4,29 prosent
2) SpareBank 1 SMN: 4,38 prosent
3) Sparebanken Vest: 4,43 prosent
4) Sandnes Sparebank: 4,65 prosent
5) SpareBank 1 SR-Bank: 4,67 prosent