Har du kjøpt en kameradrone? Da bør du passe deg for erstatningsansvaret!

Nordmenn har den siste tiden hamstret såkalte kameradroner, altså quadrakoptere med kamerautstyr, men få er klare over hvilken risiko de løper økonomisk når de bruker slike.

Her på ToppFinans.com jobber vi kontinuerlig for å komme med gode økonomiske råd til våre lesere, og i denne artikkelen får informasjon om hvordan du kan rammes hardt økonomisk med å fly en kameradrone og uhellet skulle være ute.

Få skaffer seg forsikring

Disse små flyvemaskinene har altså oppnådd en enorm popularitet i Norge og faktisk har over 10.000 mennesker kjøpt slike kameradroner i Norge, men tallene viser også at det bare er noen få av disse som har tegnes en ansvarsforsikring som går spesifikt på dette ‘leketøyet’. Dette kan være et stort økonomisk feilgrep ettersom veldig få av kjøperne er klar over det ansvaret som hviler på dem når disse dronene er i bruk, står det å lese på Hegnar.no.

Den åpenbare grunnen til at man bør gå til anskaffelse av en ansvarsforsikring som går spesifikk på flyvingen av slike kameradroner, er at man faktisk står personlige ansvarlig hvis man skulle komme til å påføre personer eller eiendom skade og man ikke har tegnet en slik forsikring.

Dronen har naturligvis begrenset flyveradius, men ved hjelp av ekstrautstyr kan man fly rundt 20 km hvis man tar i bruk kamera og skjerm og det er på slike turer at man kan komme til å påføre både personer og eiendom skade. Husk også at en drone av kan falle ned av forskjellige årsaker, uansett hvor langt eller kort man flyr, så her gjelder det å tenke seg godt om når man skal ut å fly.

Millionerstatninger ved skader

Ingeniør Gunnar Rokseth som holder til i bransjeorganisasjonen for ubemannede fartøy i Norge, har beregnet at en kameradrone med en vekt på 2,5 kilo har har en kraft på omtrent 10 ganger så mye som en profesjonell fotballspillers straffespark hvis den faller fra 100 meters høyde, og det er derfor lett å forestille seg hvilke skader dette kan påføre mennesker og bygg – og faktisk kan man her snakke om fatale skader.

Skadebeløpene kan fort komme opp i flere millioner, og ettersom de nevnte forsikringene ofte ikke dekker mer enn 1 million kroner kan du som pilot bli holdt ansvarlig for det resterende beløpet. Det er først og fremst ved alvorlig personskade at man kan snakke om slike beløp, og det er derfor ekstremt viktig at man tenker seg nøye om når og hvor man flyr slike ubemannede droner.