Tendensene har vært tydelige lenge, og det vi da tenker på er at stadig flere nordmenn over 60 år før høyere gjeld. Bare siden 2008 har andelen som har fått betalingsanmerkning blant de over 60 år økt med kolossale 62%.

Det er Dagbladet som rapporterer dette, og i den samme tidsperioden har andelen som har fått betalingsanmerkning i aldersgruppen 41 til 60 år økt med 28%.

Billeasing, kredittkort og lån er gjengangere

Blant gjengangerne av gjeldsfeller hos de eldre finner man mislighold av både lån, kredittkort og leasing av bil. Gjennomsnittlig gjeldsnivå for nordmenn mellom 67-79 år var i 2010 på 336.000 kroner, mens tallet fire år etterpå hadde økt til 492.000 kroner. Også andelen av eldre med gjeld over millionen har hatt en markant økning.

Jan Græsvig som er informasjonsansvarlig i Intrum Justitia har følgende å si om økonomien til de eldre:

– Det er ikke nødvendigvis slik at de eldre har en dyr livsstil, de ønsker bare å fortsette den livsstilen de er vant til. Men med en reduksjon i inntektene som pensjonist på 30-40 prosent, går regnestykket bare ikke opp.

Også økonom Hallgeir Kvadsheim, også godt kjent fra ‘Luksusfellen’, har noen betraktninger om problemstillingen og sier at det dessverre ofte er slik at inkassosakene til de eldre gjerne er både større og tyngre enn hos de yngre. Dog understreker han at det fortsatt er slik at det er mennesker i 40-årene som har flest inkassosaker, mens de eldre altså skylder mest.

Kvadsheim sier følgende om saken:

– Tall fra Lindorff viser at det fortsatt er 40-åringene som har flest inkassosaker, mens de eldre skylder mest penger – i snitt 295.000 kroner. Det er mye når du er i den alderen. Det er ikke like lett for de eldre å be om refinansiering eller høyere lån.