Oljeprisen er fortsatt i fritt fall og nå vil både næringsministeren og finansministeren ha svar fra oljeselskapene på hvorfor bensinprisene er omtrent like høye som tidligere.

Det er næringminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen som i dag har hatt møte med fire selskaper innen oljedistribusjon for å forhøre seg om hvordan konkurransesituasjonen er i drivstoffmarkedet, og hva som vil skje med prisen på pumpene sett i lys av det store fallet i prisen på olje og reduksjoner i avgiftene.

I løpet av de siste månedene har det vært et kraftig prisfall på olje og i skrivende stund er prisen for et fat olje på 67,42 dollar – men allikevel har ikke prisene på drivstoff gått ned tilsvarende. Veibruksavgiften holdes i statsbudsjettet uendret, men dette betyr i realiteten at de vil bli lavere, sies det fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Man har også lagt opp til å fjerne veibruksavgiften på biodisel samt at det skal være en halv sats for bioetanol. I tilegg til dette vil man øke omsetningspåbudet fra 3,5% til 5,5&% for biodrivstoff, og dette skal effektueres fra 1. juli kommende år.

Det er med dette som bakgrunn at ministrene vil ha svar på hvordan bransjen forholder seg til den lave oljeprisen og avgiftslettelsene som trer i kraft i 2015, og altså hvordan dette vil virke inn på drivstoffprisene. Selskapene som er invitert til møtet er UNO X-gruppen, Statoil Fuel & Retail, Smart Fuel, og Esso Norge i følge Hegnar.no.

Vi har tidligere skrevet om de fallende oljeprisene og at det ikke bare er noe negativt knyttet til dette i forhold til norsk og utenlandsk økonomi.