Depositumskonto på nett

Tiden da du måtte møte opp fysisk i banken for å opprette en depositumskonto går mot slutten. Nå tilbyr nemlig flere banker muligheten til å gjøre dette via nettbanken.

Mens man tidligere måtte oppsøke banken eller få tilsendt papirene i posten, kan man nå gjennomføre hele denne prosessen elektronisk på nett.

Nå kan du opprette depositumskontoen elektronisk

Nå kan du opprette depositumskontoen elektronisk

Digital opprettelse

Det har altså nå blitt slik at flere banker kan tilby muligheten til en digital opprettelse av en depositumskonto, og man slipper dermed alt papirarbeid med utfylling av dokumenter.

Depositumet er et pengebeløp som settes på en sperret konto og som huseier og leietaker eier sammen. Pengebeløpet er ment som en sikkerhet for utleieren i tilfelle leietaker ikke betaler husleie eller påfører leiligheten skader utover normal slitasje. Muligheten til å opprette kontoen elektronisk har som sagt ført til at man slipper å møte opp i banken personlig, og det er i tillegg blitt billigere å opprette en slik konto i forhold til tidligere. Ingen av partene kan røre pengene ettersom dette vil kreve samtykke fra både utleier og leietaker.

DNB er blant bankene som nylig har oppgradert sine løsninger for depositumskontoer, og der var det tidligere tungvinte løsninger hvor både husieren og leietakeren måtte møte personlig i banken for å opprette en slik konto. Det har vært spesielt vanskelig for studenter som har banker andre steder enn der hvor de flytter. Den nye løsningen gjør hele prosessen mye enklere ettersom man nå kan gjennomføre dette i nettbanken.

Hos DNB foregår opprettelsen av depositumskontoen ved at leietakeren og utleieren fyller ut hvert sitt skjema, før leiekontrakten scannes og lastes inn i nettbanken. Alternativt kan leiekontrakten leveres personlig i banken eller leveres pr. e-post. Løsninger som dette finner man også i andre banker, deriblant Nordea og Sparebank1.

Utleier tar kostnaden

Kostnadene ved å opprette en depositumskonto tilfaller utleier, mens rentene på kontoen tilfaller leietakeren. Vanligvis er det slik at huseier avtaler hvor mange måneders husleie man skal sette inn på den sperrede kontoen, og det er vanligst med alt fra 3-6 måneder. Depositumet kan ikke være høyere en seks måneders leie, noe som er regulert gjennom husleieloven.

Varierende etableringspris

Gebyrene for å opprette en depositumskonto vil variere fra bank til bank, og forskjellene kan være betydelige. Hvilken status man har som kunde vil også ha en innvirkning på prisen, og for eksempel vil det koste 1.000 kroner hvis man er fordelskunde hos Nordea. Hvis man ikke har denne statusen vil det koste 2.000 kroner.