Etter det siste kuttet i styringsrenten fra Norges Bank følger nå den ene banken etter den andre opp og kutter lånerentene til kundene sine.

Dette er godt nytt for deg ettersom du da får billigere lån og en romsligere økonomi hver måned.

Mange banker

Det er hard konkurranse om norske lånekunder og utvalget av banker er naturligvis mange. For at lånekundene skal holdes fornøyde må naturligvis bankene tilby så lave renter som mulig. Da Norges Bank, nokså overraskende for mange, kuttet styringsrenten nå nylig, var det derfor en rekke banker som fulgte opp med rentekutt som kommer deres lånekunder til gode.

Blant bankene som har vært flittigst med kuttekniven finner vi Storebrand som i dag har kuttet rentene for andre gang på en måned, og denne gangen ble det en barbering på 0,15%. Dette tilbudet gjelder for utvalgte kunder, og da er det Boliglån for unge det er snakk om.

Også Sparebanken Nord-Norge har gjennomført kutt, og det samme kan nevnes om blant andre Skandiabanken og KLP, men det er som sagt mange flere som har valgt å følge sentralbanken.

Hva er lurt å gjøre? Betal like mye!

Lånekunder er naturligvis glade for å få billigere låneutgifter hver måned, og dette kan selvsagt være bra for en husholdningsøkonomi som er under press. Nå er imidlertid rentene så lave at de aller fleste skulle ha forholdsvis små problemer med å betjene de månedlige utgiftene i så måte.

De økonomiske utsiktene for Norge er usikre, for å si det mildt, og nordmenn har blitt noe mer tilbakeholdne med bruken av penger. Dette kan føre til at øvrig næringsliv rammes og at vi kastes ut i enda dypere økonomiske problemer. Dette er noe av årsaken til at rentene kuttes, og en del av målet med det er naturligvis å stimulere næringslivet, men også å sørge for at nordmenn fortsetter å bruke penger.

Men hvis du er ute etter et godt pengemessig råd og pr. i dag har det som kan defineres som høy gjeld, kan det være smart å gjøre et økonomisk fornuftig grep nå mens rentene er lave.

Når man får en rentenedgang blir som sagt de månedlige utgiftene lavere. En god måte å spare penger på kan derfor være å opprettholde nivået på nedbetalingene dine, slik at du faktisk kvitter deg med lånet hurtigere. Betaler du ned mer enn det du er nødt til vil du selvsagt kvitte deg med gjelden fortere, og å fjerne gjeld er det aller beste man kan gjøre!

Har ikke banken din kuttet rentene?

Har ikke banken din kuttet i lånerentene ennå? Hvis ikke er dette rett og slett for dårlig, og da har du én ting å gjøre: ring din kundekontakt eller send en epost hvor du fremmer et krav om kutt i rentene tilsvarende andre banker. Hvis du får et negativt svar til dette så er det ganske enkelt bare å bytte bank på dagen. Det er ingen hensikt i å være lojal og betale mer enn det du strengt tatt er nødt til, og å bytte bank er en enkel sak.

Bytting av bank leser du mer om her.