Nordmenn utviser stadig større interesse for den såkalte cfd handelen, og det er kanskje ikke så rart ettersom dette gir vanlige folk en enkel mulighet til å bedrive trading på fritiden sin – og profesjonelt hvis man er veldig dyktig.

Når vi sier profesjonelt så er det enkelt og greit fordi slik handel foregår med marginer, også kalt giring, og at man dermed kan få stor avkastning selv om men ikke behøver å legge så mye penger i hver handel. Risikofylt er det utvilsomt, men for den som har kunnskap om økonomi er dette utvilsomt en spennende måte å forvalte sine penger på.

Aksjer, indekser og mer til

Når man snakker om denne formen for handel så skiller den seg fra tradisjonell handel på børs på ganske mange sentrale punkter. Tradingen foregår ved at man skal spekulere i hvilken retning en kurs på et gitt instrument vil bevege seg over en periode, og i cfd handel er det snakk om forholdsvis kort tidsperspektiv.

Med et instrument mener vi her en aksje, en indeks eller et valutakryss for å nevne noen. Du eier derfor ikke noen av de produktene du spekulerer i, men de virkelige aksjene fungerer kun som referanseverdier for de handlene du har inngått.

Vi sa altså at man kan spekulere i prisendringer og det innebærer at man kan få profitt på et instrument som faller i verdi. Da må man imidlertid ha inngått en slik kontrakt med nettmegleren og dette kalles populært for shorting. Å shorte aksjer i cfd handel betyr derfor at man inngår en handel hvor man spekulerer i at en aksje vil falle i verdi. De som for eksempel var tidlig ute å shorte aksjer i Volkswagen umiddelbart etter utslippsskandalen var et faktum har nok utvilsomt gjort et aldri så lite scoop!