8 steg som forbedrer din økonomi

På DinSide.no fant vi nylig en flott oversikt hvor man får tips om åtte steg som kan gi en forbedret økonomisk situasjon!

Vi tar oss friheten til å gjengi den her slik at også du får sjansen til å gjøre de gode grepene som kan gi deg en bedre økonomisk hverdag.

Trinn 1: Lag et budsjett

Du synes kanskje allerede nå at dette trinnet høres kjedelig ut, men her er det mange fordeler å hente. Et budsjett lager du enkelt og greit ved å finne ut hvor mye penger du brukte hele fjoråret og gjerne også hva det ble brukt på. Mange vil nok få seg en liten aha-opplevelse når de oppdager hvor mye som har gått til de forskjellige utgiftspostene, og her snakker vi først og fremst forbruk som innkjøp av duppedingser, kafébesøk, klær og så videre. Finn frem kalkulatoren og lag en oversikt over de forskjellige utgiftspostene, inkludert husleie, strøm etc og skill de faste utgiftene fra de andre utgiftene.

Her kan man lett få en oversikt over hvor mye penger man bruker årlig på de forskjellige postene og dermed enkelt planlegge i form av et budsjett – og følge det! Det blir dermed mye lettere å knipe inn noen kroner her og der som man kan legge til side på en sparekonto eller investere i f.eks. fond. Les mer om budsjett her.

Trinn 2: Lag en regningskonto

Når du har fått en oversikt over hvor mye du eller husholdningen din bruker i året på faste utgifter, altså utgifter som du vet kommer) kan du enkelt og greit dele dette beløpet på 12 og komme frem til hva det vil koste hver måned. Beløpet du da kommer frem til setter du inn på en regningskonto den dagen du får lønn, og her kan det være smart å sette inn litt ekstra i tillegg. Resultatet er at du skaffer deg stor forutsigbarhet i husholdningens økonomi, og da slipper å tenke på når det er forfall på de store regningene. Sett gjerne autotrekk på de faste regningene slik at du slipper mest mulig arbeid med dette.

Trinn 3: Få til en reduksjon i forbruket ditt

En redusering av personlig forbruk er en av de beste økonomiske grepene man kan gjøre for å skape en bedring i egen økonomi. Slike grep vil garantert gi mer penger i lommeboka og forhåpentligvis til sparing, for husk på at rentene ikke vil være så lave som dette for alltid. Litt mindre klær, litt færre sko, litt mindre vin og sprit og du vil kjapt oppdage at sparing er lettere enn hva du hadde trodd.

Trinn 4: Reduser boliglånet ditt nå

Vi nevnte det i det forrige trinnet – boligrenten er lav nå, og er du smart bruker du denne muligheten til å redusere boliglånet ditt. Med et lån på to millioner kroner vil beløpet du betaler inn stige med 3500 kroner hver måned hvis renten stiger med 3%, og tar du høyde for dette nå og betaler inn et slikt ekstrabeløp hver måned vil du kunne redusere lånet ditt betydelig og fjerne mange år med avdrag! Husk at bankene har tatt høyde for at økonomien din skal tåle en slik stigning i renten, og det er betydelig mer lønnsomt å kvitte seg med lån fremfor å la tilsvarende penger stå på en bankkonto.

Trinn 5: Refinansiering er smart

Hvis det har gått flere år siden du sist hadde en takst på din bolig, eller at du har gjennomført betydelige oppgradering av boligen, kan det være store sjanser for at verdien har økt betraktelig. Husk også at boligprisene har skutt i været de siste årene, og totalt sett kan dette derfor være grunn til å innhente en ny takst. I praksis innebærer dette at andelen egenkapital nå vil være langt større enn den var da du først søkte lån i banken, og du kan dermed oppsøke dem på nytt og høre om det er muligheter for å få et bedre tilbud. En slik refinansiering kan gi deg bedre rente og dermed mer penger til overs. Kombinerer du dette med trinn 4, vil du kunne betale ned lånet ditt enda raskere!

Trinn 6: Vær en smart forbruker – hent inn tilbud

Årlig betaler man som sagt mange faste utgifter, og her kommer forsikringer, forskjellige abonnementer, telefon og mer til inn. Tilsammen beløper det seg til store utgifter og spesielt på forsikringsfronten kan det være mye å hente. Innenfor hver av de forskjellige feltene vil det derfor lønne seg å sjekke forskjellige tilbud eller hente inn tilbud, for det kan nemlig være overraskende mye å spare på det. Husk at ingen tjener penger på å være lojal mot de man kjøper tjenester om, og vi kan nesten garantere at du vil bli forbauset over hva du kan hente inn her. Har du f.eks. abonnement du ikke benytter deg av, som Spotify, Netflix etc., bør du avslutte disse. I løpet av et år vil du spare tusenvis av kroner på det.

Trinn 7: Pass på pensjonen din

Etter at pensjonsreformen trådte i kraft i 2011 blir det stadig viktigere for alle som er i jobb å tenke pensjon ettersom man nå har fått større ansvar for den selv. Når du har vært hos en arbeidsgiver i mer enn 12 måneder får du med deg en såkalt fripolise, og dette er en pensjonssparing som arbeidsgiver er pliktig å gjennomføre. Denne får du utbetalt når du har blitt pensjonist, men de nye reglene gjør at du selv kan forvalte hvilken risiko du vil ta med den. Pensjonsselskapene er imidlertid nødt til å redusere risikoen på investeringene de gjør for å sikre at de kommer innenfor garantiavkastningen på 3,5%, men som sagt har du muligheten til å øke denne risikoen, men da mister du også alle garantier for avkastning. Du kan på den andre siden sikre deg mye bedre avkastning ved å benytte deg av ‘fripolise med investeringsvalg’ og velge en mer risikofylt investeringsprofil.

Er man ung kan man tjene mye på å øke risikoen, og så kan man heller i ettertid velge å redusere denne for å sikre avkastningen.

Trinn 8: De smarte skattetriksene

Det er flere grep man kan gjennomføre for å redusere skattetrykket, og hvis du er ung vil BSU-sparing kunne være gunstig for deg. Overføring av arv kan også være et bra grep, uten at vi skal gå nærmere inn på det her.

Et annet triks som kan være lurt er å øke skatten du betaler – helt frivillig. Betaler du mer i skatt enn det du behøver unngår du restskatten neste år og kan til og med nyte godt av litt ekstra penger som du kan få utbetalt. Dette er en gunstig ordning for dem som kjenner at pengene brenner i lommen når de får penger på kontoen.

Da gjenstår det bare for deg å begynne arbeidet med å sikre deg en bedre økonomi – det er egentlig helt enkelt!