Inntektene som staten får gjennom vårt kjøp av drivstoff er en stor og viktig inntektskilde, og som forbruker betaler du tre forskjellige avgifter når du tanker opp bilen.

Vi er vant til å betale skatter og avgifter her til lands, men var du egentlig klar over at 60% av drivstoffprisen du betaler går inn i statskassen?

bensinavgifter-tabell

Tre forskjellige avgifter

Totalt er det tre forskjellige avgifter som er bakt inn i drivstoffprisene vi betaler og to av disse avgiftene skal dekke forskjellige kostnader forbundet med vår bilkjøring.

Veibruksavgiften
Veibruksgiften har den funksjonen at den er ment å dekke de kostnadene samfunnet har ved vår bilbruk. Det er bensinavgiften og dieselavgiften som utgjør veibruksavgiften.

Bensinavgiften er på 4,87 kroner pr. liter.
Dieselavgiften er på 3,82 kroner pr. liter.

CO2-avgiften
Dette er en utgift vi betaler som er ment dekke kostnader forbundet med utslipp av CO2.

CO2-avgiften på bensin er 0,93 kroner pr. liter.
CO2-avgiften på diesel er 0,88 kroner pr. liter.

De faste avgiftene for bensin er derfor på 5,80 kroner pr. liter, mens de er på 4,70 kroner pr. liter for diesel.

Merverdiavgiften
Merverdiavgiften er som de fleste vet en ren inntektskilde til staten og denne er på 20% av drivstoffprisen.

I tillegg til dette har også kommuner muligheten til å inndrive en egen avgift innenfor et geografisk område som er avgrenset. Dette kjenner mange igjen fra f.eks. den såkalte Tromsø-avgiften som fungerte som et alternativ til bompenger.

Andelen drivstoffutgiftene utgjør på prisen vil som du ser variere alt etter hvor høy drivstoffprisen er. To av utgiftene er fastsatt pr. liter, mens merverdiavgiften alltid er 20%. Jo høyere drivstoffprisene er jo lavere vil andelen som går til utgifter være.

Eksempelvis forbruk og kostnad

Med en bensinforbruk på 1500 liter pr. år vil du tilsammen betale 12.900 kroner i rene avgifter til staten hvis prisen er på 14 kroner literen.

Med et dieselforbruk på 1500 liter pr. år vil du tilsammen betale 10.950 kroner i utgifter med en dieselpris på 13 kroner literen.