Sentrale økonomer tror at renten vil nærme seg 0-tallet i løpet av neste år.

Dystre makroprognoser signaliserer ytterligere rentekutt i løpet av 2016, og da vil ikke 0-nivået være spesielt langt unna.

Ser dystert ut fremover

Sjeføkonom Kari Due-Andresen er tydelig på at det kan bli vrient å hevde at null prosent vil være gulvet på rentene i Norge. Handelsbanken Capital Markets kommer nemlig med nye makroprognoser som er alt annet enn lystig lesning. Økonomene der tror at veksten kun vil ligge like over 0 prosent selv om vi har hatt tre rentekutt og en ekspansiv finanspolitikk fra sentralbanken.

Due-Andersen tror heller ikke at kuttene i rentene vil stoppe der.

Vi venter at renten vil senkes gradvis til null i løpet av neste år. Deretter vil det bli veldig vanskelig for Norges Bank å få hevet renten igjen i hvert fall ut 2018. Men det er nedsiderisiko, så det er ikke helt utenkelig med negative renter i Norge, selv om det ikke er vårt hovedsyn.

Disse kuttene vil sørge for at kronen svekkes ytterligere, og Nils Kristian Knudsen, rente- og valutaanalytiker, ser ikke bort i fra at vi kan få en kurs mot euroen på 10 kroner. Han tror i alle fall at kursen vil ligge på over 9 kroner i lang tid fremover.

Seniorøkonom Knut Anton Mork har følgende utsagn å komme med:

– Norsk økonomi blir mer sammenlignbar med andre europeiske og vestlige økonomier. Da kan vi ikke ha høyere kostnadsnivå. Det krever en lavere realpris på kronen, deflatert med lønn i stedet for med pris.

Han sier også at man må reflektere i den nominelle kursen hvis man ikke får betydelige kutt i lønnen. Han sier også at det er vrient å gjennomføre nominelle lønnskutt, og mener derfor at det er korrekt av Norges Bank å ta styringsrenten ned mot 0 selv om sentralbanken så langt har ligget langt etter kurven.