Rett som det er går et foretak dukken, og den harde økonomiske virkeligheten er slik at hvis et firma ikke henger med på sine økonomiske forpliktelser vil de bli slått konkurs. Hvis du er kunde der og har kjøpt en vare som ikke har blitt levert kan du risikere å bli stående igjen som svarteper.

I tilfeller som dette kan du og andre forbrukere kreve tilbake det som et konkursbo er skyldig deg, men det er et sørgelige faktum at du vil havne et godt stykke bak i køen.

Hva skjer ved en konkurs?

Som vi allerede har sagt; et firma som ikke oppfyller det økonomiske ansvaret og forpliktelsene de har vil bli slått konkurs. En slik konkurs vil kunngjøres i Brønnøysundregistrene, og har du blitt omfattet av dette vil det der stå hvor du skal henvende deg i forbindelse med eventuelle krav, samt hvilke frister som gjelder. Pass på å hold fristen din hvis du har krav å komme med.

Når konkursen er et ugjendrivelig faktum vil et konkursbo ta over kontrollen og fordele de verdiene som måtte være igjen. Når dette er fullført er det ingen mulighet til å komme på banen med ytterligere krav. For en vanlig forbruker vil det som sagt være lite å hente i et konkursbo ettersom verdiene ofte går til de større kreditorene som har noe utestående i firmaet.

Kredittkortet store styrke

Vi har i andre artikler her på siden kritisert kritikken som kredittkortet ofte mottar, for sannheten er at dette er et betalingsmiddel som har sine meget klare og store fordeler. Den urettmessige nedsnakkingen av kredittkortet stammer utelukkende fra forbrukere som har havnet i uføret grunnet en ukritisk og lemfeldig bruk av kortet.

I situasjoner hvor en selger av en vare går konkurs før du har mottatt varen blir du som forbruker satt i en lei knipe. Unntaket er hvis du har betalt for varen med et kredittkort, for da vil Finansavtalelovens §54b gi deg akkurat den tryggheten du er ute etter.

I klartekst sier denne paragrafen at den som har gitt deg kreditt, altså banken som har utstedt kortet til deg, vil måtte stå ansvarlig overfor kjøperen hvis selgeren av en vare/tjeneste går konkurs, hvis du som kjøper har et berettiget krav å komme med.

Denne loven gjelder også hvis du har en berettiget reklamasjon på en vare du har kjøpt, men som du ikke får gjennomført grunnet en konkurs.

Eksempler

Som du ser av artikkelen så er kredittkortet et fabelaktig verktøy å bruke aktivt når du handler varer og tjenester, og spesielt gjelder dette i de tilfellene hvor du må betale på forhånd – altså at betalingen gjennomføres en viss tid før du får varen. Dette gjelder ved kjøp som krever en bestilling fra selger, f.eks. en kjøkkeninnredning, når man handler flyreiser direkte hos flyselskapene og når man handler over nett – for å nevne noe.

Kjøper du deg en kjøkkeninnredning og opplever at selger går konkurs er det ofte store penger som står på spill og da vil det være gull verdt å ha betalt for innredningen med kredittkortet, og det samme gjelder i de andre tilfellene som her er nevnt.

Er ikke kreditt dyrt?

Når vi i artikkelen anbefaler folk å bruke kredittkortet når de skal handle varer og tjenester er ikke det det samme som å anbefale dem å anskaffe seg dyr kredittkortgjeld. Som med alt annet innenfor personlig økonomi handler fornuftig bruk av kredittkort om å planlegge godt. Man går ikke til anskaffelse av flyreiser, ferieturer, dyre kjøkken og andre ting hvis man egentlig ikke har råd til det – det er nøyaktig slik man havner i kredittkortfellen.

Kortet skal ene og alene brukes til å gjennomføre selve kjøpet med, før den utestående saldoen i etterkant blir innbetalt med penger man på forhånd har spart opp. Det er selve betalingsmetoden som er nøkkelen her og som gjør at kredittkortet blir din aller beste kompis i kampen mot konkursene.