Norske reiseforsikringer er som regel meget gode og de aller fleste dekker mer enn det som kan betegnes som normvilkårene, og i mange tilfeller trer den i kraft i det øyeblikket du forlater hjemmet – for eksempel når du skal på handletur.

Det er viktig å være forsikret når man er på reise, selv om det kan være vanskelig å definere hva som er en reise, og uhell, sykdom og tap av verdier er noe av det disse forsikringene skal dekke. Å reise til utlandet uten en forsikring kan gi deg store økonomiske problemer.

Hvilke reiser er det som gjelder for en reiseforsikring?

Når man skal definere hva som er en reise så anser forsikringselskapene i Norge det som et fravær fra hjemstedet, men hvor hensikten er å returnere dit. Enkelte selskaper krever én overnatting for at en reise skal defineres som nettopp det, mens det hos andre holder at man forlater hjemmet for å dra på jobb eller i butikken.

Det er som regel også slik at forsikringen ikke dekker hendelser når du er hjemme eller på jobb, eller når barna dine befinner seg på skolen. Også reisens varighet vil begrenses av reiseforsikringen og som regel gjelder den for 45 dager – skal man på lengre turer enn dette må man ofte skaffe seg en tilleggsdekning. Vær også oppmerksom på at ekspedisjoner eller til områder som er utilgjengelige eller som har dårlig infrastruktur ikke dekkes av forsikringen.

Du vil også som regel få muligheten til å velge om din forsikring skal gjelde over hele verden eller kun i Norden.

Hvem dekkes av forsikringen?

Når det gjelder hvem som omfattes av forsikringen så kommer det fram i forsikringsbeviset, og man kan velge om man vil ha en individuell avtale eller en som gjelder for hele familien. Man må være medlem av den norske folketrygden for å få reiseforsikring i Norge, og man er nødt til å returnere til landet etter reisen – hvis den går utenlands.

Har man en familieforsikring kreves det at alle som er inkludert i den har samme adressen som deg.

Hva omfattes

Når man har en reiseforsikring er det en rekke ting som omfattes av den:

Reisegods: Ved for eksempel tap av reisegods enten ved ran, skadeverk eller tyveri vil det dekkes av forsikringen. Dette gjelder også om man opplever tap av penger, billetter og pass.

Sykdom: Akutt sykdom eller ulykke, inkludert legeutgifter, opphold på sykehus og medisinske utgifter er dekket.

Ulykke: Ulykkesskader er dekket av forsikringen, men er du over 70 år vil det være noen begrensninger i erstatningssummene ved invaliditet eller død.

Hjemreise ved sykdom: Hvis du eller noen som er omfattet av reiseforsikringen blir syk og har behov for transport hjem vil dette dekkes. Gjelder også ved ulykke eller død.

Reiseansvar: Hvis du påfører en annen person eller en annen persons eiendeler fysiske skader mens du er på reisefot vil dette dekkes av forsikringen.

Ikke alt dekkes!

Det finnes en del unntak i de forskjellige reiseforsikringene, men det vil variere mellom de forskjellige aktørene. Du må derfor sjekke hva som gjelder i din forsikring. De vanligste unntakene finner du i listen under:

Reiseforsikringen dekker ikke/har begrensninger forbundet til:
* reiser til urolige områder (opprør, krig etc.)
* ulykkesskader forbundet til risikoaktiviteter
* motorkjøretøyer med tilbehør, båter, mat og drikke, flyttegods etc.
* sykkelskader i din hjemkommune
* skader du påfører andre eller deres eiendeler innenfor Norden (ansvarsforsikringen)
* dekning av verdigjendstander, kontanter, billetter og enkeltgjenstander (begrenset dekning)
* avbestilling i forbindelse med svangerskapsplager

Europeisk helsetrygdekort

Husk å bestille det europeiske helsetrygdekortet ettersom dette gir deg rett til at utgifter som kommer som en følge av nødvendig medisinsk behandling i et EØS-land og Sveits skal dekkes. Du har dermed den samme rettigheten som borgerne i det landet du oppholder deg i.

Dette kortet er imidlertid ikke like godt som reiseforsikring ettersom det ikke gjelder utenfor EØS. Husk på at om du befinner deg i USA uten reiseforsikring, men blir syk og trenger medisinsk behandling, kan dette føre til økonomisk ruin for deg. Dessuten vil forsikringen dekke mye mer enn kun medisinsk behandling,som sagt tidligere i artikkelen.

Ta med deg det europeiske helsetrygdekortet når du reiser til EØS-land og Sveits, men du behøver det som regel ikke i de nordiske landene. Bestil kortet hos HELFO.

Ved reiser til EØS-land og Sveits er det anbefalt at du har med deg det europeiske helsetrygdekortet (det er ikke nødvendig i andre nordiske land). Europeisk helsetrygdkort bestiller du hos HELFO.