De aller fleste husholdningene i Norge har basert sitt familieliv på mer enn én inntekt, og et dødsfall etter alvorlig sykdom eller etter ulykke kan derfor gi de etterlatte uforholdsmessige høye og faste utgifter og forpliktelser. En livsforsikring vil derfor være en god investering og ikke minst en investering i trygghet.

Å investere i liv og helse vil være det samme som å investere i trygghet! Livsforsikringen din kan sikre deg og din familie mot alvorlige økonomiske konsekvenser som følge av død – enten som et resultat av ulykke eller sykdom

Hvorfor kjøpe livsforsikring?

Det er mange grunner til å gå til anskaffelse av en livsforsikring, og disse skal vi ta en liten gjennomgang av her.

Når man kommer opp i 30-årene er det ofte slik at man har fått et forsørgeransvar, både overfor barn og den man eventuelt er gift/samboer med. De etterlatte vil dermed få en engangsutbetaling ved død – uansett årsak. Dette sørger for at de etterlatte vil få en økonomisk trygghet gjennom en omstillingsperiode som vil oppfattes som vanskelig, og man har da muligheten til for eksempel å betale ned gjeld.

Hvor stor denne engangsutbetalingen skal være kan man velge selv, men størrelsen på dette beløpet vil naturligvis ha innvirkning på hvor mye du vil måtte betale inn til forsikringsselskapet, altså størrelsen på premien din.

Viktig om man eier bolig

Hvis man er gift eller samboende og eier en bolig som man har lån på vil naturligvis en livsforsikring være svært viktig. Hvis en av partene i forholdet skulle falle fra uten at den har en livsforsikring vil man risikere en ‘dobbel smerte’. I tillegg til den store belastningen det vil medføre å miste ektefelle/samboer, vil man også kunne få en stor økonomisk belastning hvor salg av bolig er den eneste løsningen.

Med en livsforsikring vil den gjenlevende part ved hjelp av engangsutbetalingen kunne nedbetale hele eller deler av huslånet, og dermed kunne beholde hus og hjem og fortsette livet på best mulig måte.

Bredt begrep

Begrepet livsforsikring forbinder vi ofte med en utbetaling i forbindelse med død, men i utgangspunktet er det faktisk slik at det er et paraplybegrep som favner over tre forskjellige typer forsikringer:

1. Livsforsikring med dødsrisiko
2. Livsforsikring med uførerisiko
3. Livsforsikring med leverisiko

Når man skal kjøpe livsforsikring vil det bestandig være smart å konferere forsikringsselskapet og undersøke hvilken dekning man faktisk har. Enkelte livforsikringer er rene dødsfallforsikringer, mens andre forsikringer omfatter en bredere dekning som for eksempel utbetalinger som følge av alvorlig sykdom.