Husforsikring

Hvis man eier en bolig har man to typer forsikringer man må forholde seg til: husforsikring og innboforsikring. Dette er det meget viktig å ha kunnskap ettersom det er store verdier som står på spill.

Målet med en slik forsikring er å sikre seg mot innbrudd, brann og andre skader på din bolig. Slike skader kan variere og det samme kan man si om hva som faktisk dekkes av din forsikring.

Helt nødvendig

Det er faktisk slik at man ikke er pliktig til å forsikre hverken hus eller innbo, men som de aller fleste skjønner så er dette en nødvendighet. Årsaken til dette er naturligvis at det er snakk om så store verdier at det omtrent vil være katastrofalt å ikke ha forsikringer på plass.

En såkalt villaforskring vil dekke skader på både bygning, innbo og løsøre, mens det i noen tilfeller er slik at man må tegne slike innboforsikringer separat. En hjemforsikring anvendes i de tilfellene hvor man ikke eier selve bygningen selv. Ofte er det slik at selskapene tilbyr to hovedalternativer: en standarddekning og et alternativ med utvidet dekning – en typisk plussforsikring. I tillegg har man ofte flere forskjellige tillegg som man kan kjøpe som dekker spesifikke skader.

Hvor og hva er det husforsikringen/villaforsikringen gjelder?

Som sagt er det forskjeller fra selskap til selskap hva en husforsikring gjelder, men naturligvis er det først og fremst på den adressen hvor boligen ligger at forsikringen gjelder. Har man innbo og løsøre inkludert i forsikringen vil også dette være dekket om for eksempel barna flytter på hybel. Hvis barnet flytter inn i en leilighet må det ha egen innboforsikring.

I all hovedsak er det to hoveddekninger i en villaforsikring, hvor den ene er en fullverdiforsikring på selve bygningen, mens den andre er innboforsikringen. Når du skal kjøpe en forsikring på huset ditt vil det ofte foretas en skjemavurdering av denne bygningen, og dette vil resultere i en forsikringssum, og det er denne forsikringssummen premien din beregnes av. Erstatningsbeløpet vil derfor tilsvare beløpet det vil koste å reparere/bygge opp boligen igjen etter en skade.

Når det gjelder innboet, og da tenker vi på løsøre, skal innboforsikringen dekke denne.

Hvis du lurer på hva din husforsikring dekker så kan du kontakte ditt forsikringsselskap eller ta en kikk i papirene dine. Sørg i alle fall for at du er godt forsikret og at også innboet ditt er godt dekket. Hvis det skjer et tyveri og du ikke har innboforsikring vil disse verdiene være tapt. Har du heller ikke en god husforsikring kan et skade på huset ditt føre til kolossale kostnader.