Det er svært mange biler på veiene i Norge hver eneste dag, og det betyr samtidig at det også vil være svært mange tilfeller av trafikkuhell hvor biler er involvert.

Alle vet at det er store kostnader forbundet med å reparere biler, og derfor er det viktig at man har en bilforsikring på plass slik at man unngår den store økonomiske smellen.

Hva inneholder en bilforsikring?

Hvis du skal skaffe deg en bilforsikring kan denne bestå av èn eller flere forskjellige deler, og hvor omfattende forskringen din skal være er avhengig av hvilken dekningsgrad du vil ha.

Ansvarsforsikring
En av delene i forsikringen kalles for ansvarsforsikring/trafikkforsikring, og denne er obligatorisk for alle. Denne vil erstatte skader som din bil påfører andre mennesker eller ting, men den vil ikke dekke skadene på din egen bil. Dette er en forsikring som er vanlig å ha på biler som er gamle og som har liten verdi.

Delkasko
Delkaskoen er en forsikring som omfatter tyveri, veihjelp og redning, bruddskader på rutene og brann. Enkelte skader på annet utstyr og løsøre i bilen er også sikret med bestemte summer.

Kasko
Kaskoen er den forsikringen som sørger for at også skader på egen bil ved utforkjøring, velting og sammenstøt blir dekket. Også dekningene som kommer inn under delkaskoen er representert her.

Fører- og passasjerulykkesforsikring
Denne formen for forsikring inkluderer skader på passasjerer og fører, og utbetaler også en ekstra erstatning utover det ansvarsforsikringen gjør ved død eller invaliditet.

Rettshjelpforsikring
Denne er inkludert i alle bilforsikringer, og sørger for at alle utgiftene du måtte ha til advokat o.l dekkes om du som eier eller fører av en bil skulle bli involvert i en rettslig tvist.

Jo flere av disse elementene man har med i forsikringen, jo dyrere vil den bli. Her må man gjøre en avveining om bilen er verdt å forsikres så mye, og naturligvis om man har lån på bilen.

Gode råd

Når du går med tanker om å tegne en bilforsikring kan det være greit å gjøre deg opp noen tanker i forkant.
* Har du behov for en dekning for spesielt kostbart ekstrautstyr?
* Husk på at ekstra sikkerhetsutstyr kan gi deg en gunstigere premie – sjekk om du kan montere noe slikt.
* Har du behov for leiebil hvis du får skade på bilen din? Enkelte forsikringer tilbyr dette, og hvis ikke får man ofte kjøpt dette ekstra.
* Husk på å ikke kjøre lengre enn det du har oppgitt til forsikringsselskapet – hvis du overstiger årlig kjørelengde og en skade inntreffer kan erstatningen bli redusert.
* Du kan godt la være å ha kasko hvis bilen er både gammel og har en verdi som er lav.
* Hold et øye med forsikringspremiene dine! Hvis de stiger mye kan det være greit å sjekke forholdene i et annet selskap.
* Vær oppmerksom på at du får et bonustap i flere år ved kaskoskader og ansvarsskader – ta en vurdering på om det vil lønne seg å betale skadene uten hjelp fra forsikringsselskapet.

Kostnad

Bilforsikring er en av de mest kostbare forsikringene vi har, og hvor mye man betaler vil være avhengig av hvor stor risikoen er for at en skade skal inntreffe. Listen under gir deg flere av de faktorene som har en innvirkning på premien, altså hvor mye du betaler, for bilforsikringen din.

* Alder – unge sjåfører er mer ulykkesutsatt enn eldre og må derfor betale høyere premie.

* Adressen – bor du i en by? Da er det dyrere å forsikre bilen enn om du bor i mer grisgrendte strøk.

* Merke, modell og år – En ny og dyr bil koster mer å forsikre enn en bil som er eldre.

* Kjørelengde – lang årlig kjørelengde gir økt risiko for ulykke og dermed høyere premie.

* Bonus – du får bonus for å kjøre skadefritt – større bonus gir mindre premie.

* Kasko – vurder om du skal ha fullkasko eller delkasko på din bil

* Egenandel – har du en høy egenandel gir dette deg en lavere premie.

* Sikkerhetsutstyr – alarmer, airbags, startsperre og slikt gir rabatt på forsikringspremien.

Bonusordning på forsikring av bil

Bilforsikringer fungerer slik at du må betale høyere premie jo større risikoen er for en skade, men det finnes et bonussystem som vil komme deg tilgode hvis du har en skadehistorikk som er gunstig. Hvis du holder bilen din og deg selv skadefri vil dette gi deg en lavere premie enn en person som har en skadehistorikk å vise til.

Som regel fungerer det slik at du får en startbonus på 20% når du skaffer deg en bilforsikring for første gang. Dette innebærer at du får en rabatt i grunnprisen på 20%, og for hvert år du kjører uten å få skader på bilen vil denne bonusen øke med 10%. Slik fortsetter det til du oppnår 70% bonus, og etter ytterligere 5 nye skadefrie år er det normalt at man har 75% bonus. Ytterligere 5 nye år vil gi deg flere fordeler, og da kan du som regel velge mellom å ha 75% bonus inkludert én ansvarsskade/kaskoskade uten at det gir deg tap i bonus, eller 80% bonus med vanlige regler.

Hvis du bruker forsikringen din etter et skadetilfelle vil dette påføre deg et bonustap, og da må man som tidligere nevnt vurdere om det faktisk vil lønne seg å betale for skaden selv, eller å bruke forsikringen til det. Får man en bulk i døren vil det faktisk kunne lønne seg å betale for skaden uten å bruke forsikringen, selv om det kan føles surt der og da – men det leser du mer om i neste avsnitt.

Hoste opp for skade selv?

Som vi nevnte ovenfor så vil du få trekk i bonusen hvis du bruker forsikringen din til å dekke for en skade. Får du en bulk eller liknende ‘små’ skader vil det være smart å vurdere kostnaden ved tap av bonus opp mot kostnaden ved å reparere skaden selv.

Det kan være greit å illustrere dette med en godt eksempel: la oss si at du har opparbeidet deg en bonus på 50% etter tre skadefrie år, man så er du uheldig på en parkeringplass og bulker din egen bil i en lyktestolpe etter en rygging. Skal forsikringen dekke denne skaden ender du gjerne opp med å miste 30% av bonusen din, og da er du nede på ‘sctratch’ igjen – altså 20%. Dette bonustapet vil du derfor dra med deg i flere år fremover i motsetning til om du betaler for skaden selv. Hvis du på den andre siden hoster opp pengene selv vil du to år senere være på 70%. Så: bruker du forskringen vil det ta 5 år før du er på 70% igjen, mens det kun tar 2 år hvis du tar kostnaden selv. Dette etterslepet må du derfor betale på helt til du er på toppen av bonusstigen, og ser du samlet på denne ekstrakostnaden vil denne kunne bli så høy at det vil lønne seg for deg å betale for utbedring av skaden selv.

Din egenandel

En egenandel er noe du må betale for en motta en ytelse, og for at du skal få utbetalt en forsikring vil dette altså kreve en énganginnbetaling fra deg til forsikringsselskapet pr. utbetaling. Det er ingen egenandeler tilknyttet ansvarsforsikringen, men man må betale en slik avgift hvis man benytter seg av kasko-, eller delkaskoforsikringen. Det er derfor ingen egenandel å betale hvis man påfører andre biler skader, men kun på skader på egen bil. Hvor stor egenandel man må betale vil variere mellom selskapene og skadetype, men størrelsen på egenandelen har også innvirkning på forsikringpremien. Jo høyere egenandel du betaler jo lavere vil forsikringspremien din bli – altså det årlige beløpet du betaler inn for å ha en bilforsikring.

Kasko eller ikke?

Det vil alltid være en vurdering om man har behov for kasko eller ikke når man har en gammel bil, og i noen tilfeller vil man kunne benytte seg av kun delkasko eller kun den obligatoriske ansvarsforsikringen. Forsikringspremien må vurderes opp mot bilens antatte verdi, og har man en bil som er verdt 10-20.000 kroner sier det seg selv at en årlig forsikring på 8.-10.000 kroner ikke nødvendigvis er så smart rent økonomisk sett. Ansvarsforsikringen, som alle må ha, vil som nevnt dekke skader som du påfører andres kjøretøy, mens en kasko dekker skader på din egen bil.