Hvis du eier en fritidsbåt er det ingen krav om at du skal forsikre den, men dette er noe du allikevel anbefales å gjøre.

Det er ikke bare skader på egen båt og tyveri som kan ramme deg økonomisk som båteier. Hvis du havner i en ulykke som du får ansvaret for vil du måtte betale erstatning, og da kan pengene du sparte på å ikke tegne forsikring fort være blåst bort – og vel så det!

Vær observant

Det er ikke bare prisen som gjelder når du skal skaffe deg en båtforsikring, men også omfanget av dekningen, størrelsen på egenandeler og sikkerhetsrabatter er noe du burde undesøke nærmere. Vær også oppmerksom på at forsikringen ikke vil gjelde hvis du leier ut båten i en periode, og hvis dette er noe du har planer om å gjøre må du skaffe deg en tilleggsforsikring.

Vær også prisbevisst når det gjelder de litt større og dyrere båtene – her kan forskjellene mellom de forskjellige forsikringsaktørene være store.

Dekning på båtforsikring

Det finnes mange forskjellige dekninger når det kommer til forsikring av båt, og under ser du hva du kan regne med å få fra de forskjellige selskapene.

* Ansvar: denne forsikringen koster svært lite og det er ikke påbudt å tegne denne, i motsetning til når det kommer til bil. Denne vil kunne dekke erstatningsansvaret du har om båten din påfører skader på personer eller gjenstander. I og med at denne ikke er så kostbar er det anbefalt å tegne en slik – for din egen økonomi sin skyld.

* Kasko: Her vil dekningsgraden være bred og det innebærer at skader på din båt som skyldes kantring, havari, brudd på mast/bom, grunnstøting, sammenstøt samt andre skader vil erstattes. Denne forsikringen kan være nyttigere enn du tror, og grunnen til det er at det kreves grov uaktsomhet fra den andres side for at du skal få utbetaling av erstatning uten at du har kaskoforsikring. Du kan til og med være helt og holdent uten skyld, og selv ikke da vil den andre partens ansvarsforsikring nødvendigvis gi deg erstatning.

* Brann: Brannforskring vil dekke skader på din båt som kommer som en følge av eksplosjon, lynnedslag eller brann – husk at du som båteier plikter å ha brannslukningsutstyr som er godtkjent ombord i båten.

* Tyveri: Forsikringen dekker skader som oppstår som en følge av tyveri eller forsøk på tyveri, men også hærverk vil dekkes. Som eier er du pliktig å sørge for at båten og evt. utenbordsmotor er låst forsvarlig. Har du tilbehør som er løst skal dette være innelåst i båten.

* Ulykke: Ulykkesforsikring dekker skader på personer i og ved din båt som følge av ulykke, og denne ulykken må skje som en følge av en såkalt ‘naturlig bruk av båten’.

Planer om å ta med båten utenlands? Sjekk om forsikringen din gjelder der du har tenkt å dra. Hvis den ikke gjør det må du eventuelt kjøpe en ekstraforsikring som gir deg dekning også der. Vær også klar over at forsikringen din normalt sett vil gjelde i selve båtsesongen, mens den i vinterhalvåret som regel bare gjelder på opplagsplassen og transport til denne. Når det gjelder utstyret som befinner seg om bord så vil forsikringen gjelder det normale utstyret. Har du mer kostbare og verdifulle gjenstander vil det være behov for å forsikre disse spesielt.

Tips mot tyverier

Det er mange som er plaget med tyverier når det kommer til båter og utstyret som befinner seg på disse, og dette kan det være vanskelig å gardere seg mot. Det finnes allikevel noen forhåndsregler som man kan ta og derfor minske risikoen for at dette skal skje. I listen under får du noen gode råd som du kan anvende deg av og som vil sikre båten og utstyret som medfølger på en bedre måte.

* Ha hyppig tilsyn til din båt og bruk gjerne båthavner som har vakthold.
* Du gjør lurt i å ta med deg verdisaker fra båten hjem når den forlates.
* Har du kostbart utstyr ombord skal dette oppbevares innelåst i båten.
* Når båten din står sjøklar på båthenger er den ekstra utsatt for tyveri. Hengerlås kan derfor være smart.
* Skrog, motor og drivverk bør sikkerhetsmerkes. Vær på utkikk etter merkestasjoner som er FG-godkjent.
* Under vinteropplaget er hekkaggregater eksta utsatt for tyverier og bør monteres av.
* Løse bensintanker bør fjernes eller låses inn.
* Fjerner du en motordel som er viktig eller har montert en hovedbryter som er skjult vil dette gjøre båttyveriet ekstra vanskelig.
* Ta bilde av båten din
* Utsettes du for et tyveri skal du kontakte politi og forsikingsselskap umiddelbar.

Kontakt ditt forskringsselskap hvis du har behov for ytterligere opplysninger.