Når man skal søke om et lån eller et kredittkort, vil man ikke få godkjent søknaden hvis man har en dårlig kredittscore – men hva er egentlig kredittscore, og hvordan virker det inn på våre lånesøknader?

Det er mange momenter som spiller inn når man blir utsatt for en kredittvurdering, og årsaken til at slike vurderingen gjennomføres er naturligvis at bankene vil vite om du er en pålitelig betaler før de eventuelt låner ut penger til deg.

Kredittverdig?

En kredittscore er enkelt forklart et tall som angir noe om deg som betaler, og scorer du høyt blir du ansett som en god betaler mens en lav score vil indikere det motsatte. Når du søker et lån vil derfor banken via et kredittsjekk-selskap gjennomføre en vurdering av deg som betaler, og resultatet av denne sjekken vil i stor grad avgjøre om du vil motta lånet eller ikke.

Utregningen av dette tallet gjøres ved bruk av statistiske modeller, og her vil du sammenlignes med andre personer som har samme kjennetegn som deg. Den historiske risikoen av personer med like kjennetegn vil derfor vurderes og man vil da komme frem til en sannsynlighet som sier noe om du er i stand til å betale regningene dine eller ikke.

Scorer du høyt, altså at du regnes som kredittverdig, vil du altså kunne regne med å få lånet innvilget, men som sagt er det mange faktorer som spiller inn i denne vurderingen.

Viktige faktorer

Det er flere enkeltfaktorer som spiller inn på vurderingen som gjøres av deg som betaler, og det er summen av disse som vil avgjøre om du regnes som kredittverdig eller ikke. Imidlertid er det slik at enkelte elementer anses som viktigere enn andre, og i denne artikkelen tar vi en kjapp gjennomgang av dette.

Hvis du ofte overtrekker kontoen sin eller er sen med innbetaling av regninger/utgifter vil dette definitivt virke negativt inn på din kredittscore. Husk derfor å være nøye med å innfri dine økonomiske forpliktelser før du bruker penger på noe annet.

Har du inkassokrav eller aktive betalingsanmerkninger som et resultat av at du ikke har gjort opp for deg vil naturligvis dette også ha en innvirkning på din kredittvurdering. Hvis du er merket med alvorlige betalingsanmerkninger som følge av gjeldsordning eller ligknende kan du være helt sikker på at kredittsjekk-selskapet ikke vil anbefale banken å låne deg penger.

Faktisk er det også slik at markante svigninger i inntekten, både positivt og negativt, vil være uheldig for din vurdering ettersom dette indikerer at du har en ustabil økonomi. En stabil inntekt vil derfor være det aller beste, og en økning utover den normale lønnsveksten vil virke inn negativt på vurderingen. Årsaken til dette ligger i det statistiske materialet som tilsier at personer som får en plutselig og stor lønnsøkning vil legge seg på et høyere utgiftsnivå enn tidligere, og at de ikke vil klare å dekke inn dette hvis lønnen går ned igjen.

Er du en urolig sjel som til stadig er på flyttefot? Da skal du være klar over at dette kan ha negativ innvirkning på kredittscoren din ettersom det statistisk sett er høyere kredittrisiko forbundet med slike personer. Når du kommer til en viss alder er det forventet at du har et stabilt bosted, og derfor vil dette virke inn på din søknad.

Har du et enkeltmannsforetak som har fått betalinganmerkninger vil dette også ha en negativ innvirking i og med at du da står juridisk ansvarlig for de økonomiske forpliktelsene i selskapet.

Vær ryddig

Som du ser er det en rekke elementer som kan sørge for at du ikke får kjøpt den TV’en på krita hos Expert eller Elkjøp som du har så lyst på. Samtidig har du også fått et innblikk i hva du kan gjøre for å forbedre din kredittscore og i hvert fall hva du må unngå for å få en dårlig vurdering. Det handler alt i alt om å ha en ryddig økonomi, og da dreier det seg om å ha et forbruk som man klarer å håndtere.

Sørg for å betale dine regninger i tide, samt at du har stabilitet både i lønn og bosted, så skal du se at kredittscoren din ikke blir så aller verst!