Norge er på 8. plass på verdensbasis når det gjelder den totale lengden på kystlinjen, og det er derfor ikke spesielt merkelig at vi er et folkeslag som er glad i legge ut på bøljane blå i en båt!

Utvalget av båter er meget stort og mange bruker store mengder med tid på å finne akkurat den rette, men mange ‘glemmer’ finansieringsprosessen i det hele, og det kan komme til å koste dyrt. Legger man litt tid i finansieringen kan man spare mye penger, og velger man et forbrukslån til å gjennomføre kjøpet er et slikt forarbeid ekstra viktig.

På denne siden tar vi en gjennomgang av båtlån, og ser på gode og dårlige sider ved dette. Du får også noen tips til alternative finansieringsmuligheter samt gode råd hvis du bestemmer deg for å satse på forbrukslånet.

Positivt med et forbrukslån til formålet?

Når det gjelder lån så vil bestandig renten og det man må betale tilbake være avgjørende for hvor god man synes avtalen er. Som ved alle lån man tar er det av avgjørende betydning at man investerer i noe som har en verdi eller gir en verdiøkning. Selv om forbrukslånet er dyrere enn et regulært banklån med pant/sikkerhet, vil det å bruke et lån som dette være en bra investering.

Båter holder seg tradisjonelt sett godt i verdi, og dette gjelder spesielt for de norske modellene. Hvis man i tillegg er flink til å ivareta båten vil den holde verdien enda bedre. Grunnen til at man bør investere i verdier er at man dermed kan selge denne verdien hvis man ikke er i stand til å betjene lånet. Du kan derfor eventuelt selge båten og dermed få igjen det aller meste av pengene dine, og kanskje sitte igjen med litt, hvis du ønsker det/er nødt til det. Betaler du ut hele lånet har du til og med en flott egenkapital ved neste båtkjøp.

Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør forundersøkelser som innebærer at du har kontroll over hvor mye du har råd til å låne og dermed hvor mye du kan høyne dine månedlige utgifter. Har du disse tallene vil du enkelt kunne tilpasse forbrukslånet ditt til dette slik at du ikke låner mer enn det du er i stand til å betjene.

En annen fordel ved å benytte seg av denne låneformen er den meget raske saksbehandlingen. Kommer du for eksempel over et godt kjøp kan du faktisk ha pengene dine på konto i løpet av to-tre dager, og dermed kunne slå til på det. Lånet egner seg derfor som et instrument som kan benyttes når det haster, for senere å dekkes inn ved hjelp av annen finansiering. Husk også på at du som lånetaker slipper å stille noen form for sikkerhet når du søker om et forbrukslån.

Baksider med forbrukslånet

Ser man litt svart/hvitt på det er det naturligvis noe negativt med alle lån, og i en perfekt verden hadde vi sluppet unne denne formen for finansiering, men slik et det altså ikke i et monetært samfunnssystem. Forbrukslånet er en dyr lånevariant, men det er enkle mekanismer som sørger for det. Et forbrukslån er et usikret lån og dermed har banken som låner ut pengene ingen pant i noen av dine eiendeler eller eiendommer. Denne manglende sikkerheten fører til at utlåner tar en større risiko, og en betaling for denne risikoen tar de ved å øke rentene.

Når du søker lån i en vanlig bank, som for eksempel et boliglån, tar banken pant i huset du har kjøpt, og kan dermed tilby en betydelig lavere rente ettersom de da har sikkerhet i et verdiobjekt.

Har du lav kredittverdighet vil også et forbrukslån kunne være dårlig butikk for deg, ettersom du da blir tilbudt dårligere rentebetingelser og lavere utlånsbeløp enn mennsker som scorer godt. Når du søker om et slikt lån vil bankene kjøre en kredittsjekk på deg og der vil flere elementer spille inn på deres totalvurdering av deg. Din personlige økonomiske situasjon, betalingsdyktighet, betalingsanmerkninger med mer vil gi banken en pekepinn for hvilket tilbud de vil gi deg, og dette kan slå negativt ut hvis du har en brokete økonomisk fortid. Forbrukslånet vil dermed bli en dyr affære for deg, og følgelig også ditt båtkjøp.

Andre muligheter

Hvis man er avskåret fra muligheten til å få lån kan man se på andre alternativer, og et privatlån fra familiemedlemmer/venner kan være en slik løsning. Rentene på slike lån er som oftest meget gode og kan avtales privat, men som alle skjønner så krever dette at man har et ryddig opplegg samt at begge parter må være sikker på at en tilbakebetaling faktisk vil gjennomføres. Selv om dette kan være et meget godt alternativ rent økonomisk skal man ha i mente at det skal svært lite til for å sette vennskap og familieforhold over styr – og penger er en ypperlig kilde til akkurat det.

Å legge av penger gjennom sparing er naturligvis en annen løsning på finansieringsutfordringen, men dette krever både litt tålmodighet og disiplin. Hvis du føler at det ikke monner med månedlig sparing kan det å øke skattetrykket ditt en smule være en grei sparemetode. Når skatteoppgjøret kommer vil du dermed få penger tilgode som vil utbetales til din konto, og disse midlene kan du sette av til din båtinvestering.

Noen ekstra jobbskift er heller ikke å forakte hvis man går med en drøm om å skaffe seg en båt, og har man et klart og tydelig mål er det utrolig hva man kan klare.

Lykke til på bøljane blå, og skitt fiske!