Det er mange som går med en bedriftseier i magen, men hos mange stopper drømmen nettopp der. Grunnene til dette kan være forskjellige, men mangel på kunnskap er ofte en bøyg som tar knekken på mange gode idéer.

I vår artikkel skal vi forsøke å hjelpe deg på vei gjennom å tilby informasjon som er enkel å forstå.

Hva er egentlig et aksjeselskap?

Vi må starte i den rette enden og dette vil være å få klarhet i hva et AS eller et aksjeselskap er. Et aksjeselskap er enkelt forklart en organisasjonsform som er en selvstendig juridisk enhet, og i det legger man at man som eier av aksjeselskapet ikke har noe personlig ansvar hvis selskapet skulle havne i problemer av økonomisk art. Denne organisasjonsformen vil derfor være veldig gunstig for dem som ønsker å drive en egen næring men som samtidig ønsker å redusere den personlige risikoen dette innebærer.

Å opprette et aksjeselskap krever en aksjekapital og denne er på 30.000 kroner eller mer. Det betyr at du må skaffe til veie minst 30.000 kroner for at du skal få opprette et aksjeselskap, men dette er den eneste økonomiske risikoen du vil løpe. Hvis selskapet går konkurs vil det derfor være kun denne aksjekapitalen som vil gå tapt. Husk at du som eier ikke har noe personlig ansvar for det økonomiske i firmaet, men unntaket er naturligvis hvis det har blitt gjort noe som kan betegnes som kriminelt eller straffbart, eller hvis du har gjort noen feil som kan betegnes som grove.

Ønsker du å starte for deg selv så kan et AS være et godt valg ettersom man nå har fjernet revisjonsplikten så lenge foretaket er lite, samt at kravet om aksjekapital har blitt redusert.

Går du derfor svanger med en bedriftsidé kan du nå komme igang adskillig billigere enn tidligere, samt at det er langt enklere å drive smått nå enn før.

Andre fordeler med et AS er at du som eier har muligheten til å ansette deg selv. Dette igjen sørger for at du har sosiale rettigheter som er adskillig bedre enn om du velger å starte et enkeltpersonsforetak. Eksempler på dette er at du vil ha rett på dagpenger og sykepenger på lik linje med andre ansatte.

Et aksjeselskap ledes av et styre, og dette fastesettes av en generalforsamling. Det er styret som har det øverste ansvaret for økonomien i selskapet og som vil ansette daglig leder.

Når det gjelder styre i et AS så er det et krav at det skal ha minst ett medlem, og hvis det kun er ett medlem i et styre er det ikke krav om varamedlem for dette. Et én-personstyre betyr også at kravet om daglig leder frafaller og at dette ene styremedlemmet da også anses som styreleder. For å være i et styre må du ha fylt 18 år og ha et norsk personnummer (d-nummer hvis du er utenlandsk), og når man ikke har daglig leder er det styreleder som står ansvarlig for daglig drift.

Da har du fått litt innsikt i hva et aksjeselskap er og hva som kreves for å opprette ett.

Navnekrav

Hvis man skal opprette et aksjeselskap følger det noen formelle krav om hva navnet skal inneholder. Ett av kravene er at bokstavene AS er representert eller at ordet ‘aksjeselskap’ inngår i navnet. Man kan ikke ha et navn på selskapet som er identisk med andre navn som som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og med identisk mener man at alle mellomrom, tall, tegn og bokstaver er like.

Slik registrerer man et AS

Når man skal registrere et AS er det en rekke elementer man må huske på, for forekommer det feil eller mangler i noen av de nødvendige vedleggene vil registeringsmeldingen avvises av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Man kan velge både elektronisk registrering gjennom samordnet registermelding på Altinn.no, eller man kan velge å laste ned en blankett og sende i posten.

Huskeliste for registrering

* Husk alle nødvendige underskrifter fra alle nødvendige personer.

* Husk alle vedlegg som følger som dokumentasjon på de opplysninger som er gitt i blanketten du lastet ned, evt. som er oppgitt til Altinn.no. – Her snakker vi om stiftelsesdokumenter, protokoller med styrevalg/vedtakter etc.

* Forretningsadresse/besøksadresse må oppgis – oppgis nøyaktig slik at man kan finne frem og få post leveret.

* En skikkelig beskrivelse av virksomheten må på plass – beskriv så godt som mulig hva virksomheten består i: hva produseres? Hvilke tjenester tilbys? Hvilke aktiviteter er det som utføres.

* Innehaver/daglig leder/kontaktperson – alle enheter må en person som kan kontaktes, og dette kan være for eksempel dagligleder, innehaver eller en annen som har en rolle som kontaktperson.

* Fødselsnummer for alle personer på oppgis – 11 siffer. For alle som har en rolle i AS’et må fødselsnummer oppgis. For utenlandske statsborgere kreves det et D-nummer.

* Fyll ut alle felter i blanketten som er relevante – Det er viktig at du fyller ut de rette feltene som er relevante slik at du ikke får blanketten i retur.

Stiftelsesdokumenter

Som sagt er det en rekke dokumenter som må fylles ut når man skal melde inn en selskap til registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og alle disse finnes på nettsidene til Altinn – både til nedlasting og for elektronisk registrering.

* Dokumentmaler stiftelsesdokumenter – her finner du de nødvendige dokumentene som skal sendes inn. I dokumentene ligger det også forklarende tekster som veileder deg.

* Etableringstips fra Altinn – dette er en flott side som gir deg den nødvendige starthjelpen når du skal starte din egen bedrift i form av et AS. Alt fra forretningsidé til registring av foretaket, samt alt som befinner seg i mellom er dekket her.