fordelen-med-leasing
Leasing av bil har blitt stadig mer populært i Norge de siste årene, og nå foregår dette i så stor skala at bruktbilmarkedet for biler som er eldre enn tre år ligger under sterkt prispress.

Det er mange som ønsker å gå til anskaffelse av en ny bil, men som ikke har muligheten til eller et ønske om ta opp mer lån. En leasingavtale kan i så måte være helt perfekt. I denne artikkelen får du innsikt i hva dette dreier seg om, slik at du kan gjøre de valgene som passer deg best.

Hva betyr det ‘å lease’?

Å lease er for det første en finansieringmetode, og det dreier seg altså om en mellomting mellom det å leie og å lånefinansiere (altså å eie). I utgangspunktet kan hva som helst leases, og utleieren av objektet har eiendomsretten til dette, mens du som er leasingtaker har bruksretten til objektet.

I Norge er det som sagt blitt mer og mer vanlig å lease personbiler, men som sagt så kan i prinsippet alle formuesgjenstander som TV-apparater, datamaskiner etc. finansieres gjennom leasingavtaler.

Finansiering av bil gjennom leasing

Det er altså mulig å skaffe seg en ny bil ved å lease og som tidligere nevnt får du altså en helt ny bil på veien som er både miljøvennlig og trygg. Leasing av bil foregår ved at du leier en bil over en bestemt tidsperiode før du leverer den tilbake til utleier ved kontraktstidens utløp. Kostnadene forbundet ved dette vil variere og leasing passer best for dem som ønsker å bytte bil hvert tredje år, for da kan det faktisk lønne seg. Som leietaker forplikter du deg til en leie bilen i en treårsperiode, men i noen tilfeller kan man avtale andre tidshorisonter.

Når man skal anvende denne finansieringsformen for å sikre seg bruksretten til en ny bil må man først betale et startbeløp, en såkalt kontantandel, og et etableringsgebyr. Når dette er gjort vil du betale en månedlig leie helt til leietiden er utløpt.

Månedsleien beregnes på bakgrunn av følgende faktorer:
– Nybilprisen
– Hvor stor kontantandel du betaler inn
– Det antatte verditapet
– Den avtalte kjørelengden
– Den avtalte renten, samt flere andre faktorer.

Vær også oppmerksom på at leieprisen vil reguleres etter de renteendringer som gjøres fra Norges Bank, og leasing er derfor ekstra gunstig i de tider når rentene er lave.

Fordeler

Som ved alle finansieringsløsninger finnes det både fordeler og ulemper, og dette gjelder også for billeasing. Fordelene er naturligvis at man får en bil på veiene som er helt ny og derfor langt mer sikker. I tillegg spiller miljøaspektet en rolle. Norge har faktisk en gammel bilpark og leasing vil derfor kunne oppgradere denne i betydelig grad. Som vi sa i innledningen er det forventet at det kommer et stort rush av brukte leasingbiler på markedet de kommende årene, og derfor vil prisene på de eldre bruktbilene falle. Håpet er imidlertid at de gamle bilene i størst mulig grad holdes unna veiene, mens de brukte leasingbilene kommer inn for fullt.

Man får også månedlige kostnader som er forutsigbare, samt at man ikke behøver å ta opp et lån for å gå til innkjøp av nybil. At man slipper å ta opp lån vil også innebære at det heller ikke blir nødvendig å binde opp kapital. Hvis du kjører mye hvert år vil leasing være en grei finansieringmetode og spesielt hvis du går med planer om å skifte bil relativt hyppig – altså etter 3-4 år. Har du heller ikke muligheten eller kapital til å kjøpe en egen bil, men allikevel ønsker en ny bil, så vil leasing også da være et alternativ det kan være greit å vurdere.

Ulemper

Enkelte hevder at det er dyrt å lease, men dette vil variere fra tilfelle til tilfelle. En annen ulempe er at du ikke har noen bil som du kan selge etter at leasingperioden er utløpt. Mange vil derfor oppleve det som bortkastede penger, men som sagt: hvis du uansett har planer om å bytte bil etter denne perioden vil dette spille en mindre rolle. Det kanskje mest uheldige med å lease bil er om ditt bilbehov skulle forandre seg i løpet av leieperioden. Slike forandringer kan for eksempel være nye barn, en annen jobb og liknende hendelser. Hvis du ønsker å komme deg ut av kontrakten med utleier kan dette komme til å koste en del.

Sjekk kontrakten

Det er ikke helt uvanlig at det oppstår tvister når bilen skal leveres tilbake, og det er derfor viktig at man tar seg tid til å sjekke kontrakten skikkelig får man setter navnet sitt på den. Det kan også være smart at kontrakten sier noe om at en uhildet part skal taksere bilen når den leveres tilbake. Lever gjerne bilen inn til NAF og få en tilstandsrapport – denne kan være grei å ha med seg ved overleveringen.

I Norge er ikke privatleasing som dette regulert av et lovverk, slik som det er i andre land, og kontrakten mellom partene er derfor viktig. Som kunde gjør du derfor lurt i å se om kontrakten har betingelser som er rettferdige.

Sjekk følgende i din kontrakt:
– har kontrakten en minste bindingstid?
– har du muligheten til å si opp kontrakten?
– hvem er det som har ansvaret for eventuelle feil/problemer underveis?
– hvem har ansvaret for vedlikehold og service på bilen
– hva gjøres ved skader på bilen, som for eksempel ved totalhavari?
– hvem er det som har lov til å bruke bilen?
– hvordan foregår tilbakeleveringen av bilen?
– hva er det som regnes som normal slitasje, og hva regnes som unormal slitasje/skader/feil?

(Kilde: NAF.no)