Alle som kjører bil i dag vet akkurat hvor dyrt det er å fylle opp tanken, og derfor er det på tide å ta noen skritt til siden og se hva man kan gjøre for å redusere disse kostnadene.

Drivstoffprisene har aldri vært så høye som de er nå, og det er lite som tyder på at det skal bli noe spesielt billigere å komme seg i mellom med bil. Drivstoff har derfor blitt en betydelig del av utgiftsdelen av familiebudsjettet og nå skal vi se litt nærmere på hvordan man kan kutte denne kostnaden så mye som mulig.

Velg riktig tidspunkt for fylling

Det første tipset vi gir deg er å være bevisst når det lønner seg for deg å fylle drivstoff. Det vil ofte være dager hvor prisen på bensin og diesel er lavere enn andre dager i uken, og da gjelder det å slå til. Kjører man mye eller kjører biler med store tanker vil man kunne spare store beløp i løpet av året.

Hvilke dager det er snakk om vil variere noe, men man kan si på generelt grunnlag at det er gunstigere å fylle i helgene enn ellers i uken. I følge TV2.no er mønsteret slik at nedjusteringen av prisene starter på fredag og at de da vil forholde seg betydelig lavere resten av helgen. Bensinen er oftest på det billigste enten søndag kveld eller mandags morgen, før den igjen oppjusteres i starten av uken.

Følg med på din lokale bensinstasjon og se hvilke endringer som gjøres i prisen der.

Årsaken til at det er slik er enkelt og greit tilbud og etterspørsel. I helgene er folk på farten og har behov for bensin, og dette fører til at bensinstasjonene må konkurrere om kundenes gunst. Normalt sett vil det være større forskjeller i prisene i byer enn på bygden ettersom konkurransen er mindre der, noe som igjen fører til mer stabilitet i prisnivået.

Når det gjelder innsparingspotensialet vil dette være betydelig avhengig av prisdifferansen mellom dyreste og billigste drivstoffpris. Hvis denne differansen er på to kroner vil du med en 70 liters tank spare faktisk 140 kroner. Med et normalt forbruk gjennom et år vil dette tilsvare hele 7280 kroner med en kjørelengde som er normal!

Rabattkort

Det finnes mange rabattkort/bensinkort på markedet som gir innehaveren solide rabatter pr. liter drivstoff når man fyller på bensinstasjonene. Vi snakker her om rabatter som gis gjennom å bruke spesielle kredittkort eller via et medlemsskap i en spesiell organisasjon som Coop eller NAF.

Hvis du for eksempel er medlem av NAF vil du få en rabatt på 30 øre pr. liter hvis du viser frem ditt medlemskort, og denne rabatten gjelder på alle Statoilstasjoner, alle Beststasjoner og 1-2-3 automater i hele Norge. 30 ør pr. liter vil på en 70 liters tank tilsi en innsparing på 21 kroner pr. fylling, og fyller du én gang i uken vil dette bety 1092 kroner spart per år.

Som sagt finnes det kredittkort som også gir rabatter på fylling, og fordelen med disse er at enkelte av dem fungerer på alle bensinstasjoner. Et spesielt eksempel vi ønsker å trekke frem er kredittkortet 365 Privat som sørger for at du får 81 øre pr. liter i rabatt hvis du tanker hos Esso og betaler med kortet. Pengene godskrives din kredittkort-saldo én gang i måneden, men det er viktig at du betaler alt utestående før renter påløper. Bruk av kredittkort til fylling krever økonomisk kontroll. 81 øre pr. liter på en 70-liters tank gir en årlig besparelse på 2950 kroner med én tanking i uken.

Er du ekstra smart benytter du deg av Trumfkortet du har før du betaler med kredittkortet ditt hos Shell. Har du et kredittkort som gir rabatt hos Shell får du dermed dobbel rabatt på drivstoffet du fyller.

Diesel vs. bensin

Det er en stadig pågående debatt om man skal bruke diesel eller bensin når man skal kjøre bil, og selv om dieselprisen er lavere enn bensinprisen er ikke det totale bildet fullt så enkelt. Tidligere stimulerte myndighetene til kjøp av dieselbiler på grunn av lavt CO2 utslipp, men andelen av dieselbiler har vært for høy i forhold til det typiske norske kjøremønsteret. Svært mange har et kjøremønster som består av turer som er relativt korte og med hyppige stopp. Dette innebærer at motoren aldri blir helt varm, og da er diesel et dårlig valg.

Kjører man mest lengre turer uten for mange stopp vil diesel kunne være et godt alternativ. Ha imidlertid i mente at utviklingen av bensinmotorene har skutt fart og at man får utrolig effektive bensinalternativer som gir stor ytelse for lite forbruk.

Husk også at det i kalde perioder på vinteren vil bli et prishopp på diesel ettersom mange da går til innkjøp av fyringsparafin til husene – et produkt som er nokså likt diesel. Grunnen til prishoppet er enkelt og greit at etterspørselen i de kalde periodene stiger, og dermed vil drivstoffet også bli dyrere.

Kjørestilen din er viktig!

Mange vil kanskje ikke tro det, men det er fullt mulig å spare flere tusen kroner i året på å ha et godt kjøremønster – altså måten man kjører bilen på. I følge en artikkel på Klikk.no vil feil kjøremønster innebære at både lommebok og miljø lider unødvendig og de har i kommet med en smørbrødliste for hvordan man kan kutte drivstofforbruket med hele 15%, eller en innsparing på omtrent 2700 kroner ved 15.000 kilometer kjøring pr. år.

Det første man skal tenke på når man kjører bil er å lese trafikken og kjøre jevnt. Dette innebærer at man i størst mulig grad skal forsøke å unngå raske stopp og start, og målet er derfor å unngå nedbremsinger som er unødvendige. Ha blikket langt fram og tenk over hvordan du kan forsere det neste krysset/rundkjøring/hindring på best mulig uten for mye oppbremsing. Sjekk spesielt lyskryssene og slipp heller gassen inn mot krysset og la bilen rulle inn – da er forbruket lik null, og du slipper forhåpentligvis å stoppe helt opp.

Et annet godt tips man skal huske på er at det å kjøre i høye gir innebærer den aller beste energieffektiviteten. Forbedret energieffektivitet fører til mindre støy, lavere utslipp og redusert forbruk. Det går faktisk an å kjøre i 50 km/t i det høyeste giret på de fleste biler.

Hastigheten du kjører i betyr naturligvis også mye. Kjører du i hastigheter som er høye øker luftmotstanden og dermed også drivstofforbruket. Tenk også på slitasje av dekk og økt støynivå.

Kjappe akselereringer er også positivt, og i det legger vi at det er ønskelig at bilen skal kjapt opp i den hastigheten man ønsker. En langsom fartsøkning krever mer drivstoff og du kan også hoppe over gir underveis i akselereringen.

En månedlig undersøkelse av dekktrykket kan sørge for at man unngår en økning i forbruket og dermed også utslippsmessig. Faktisk er det slik at feil dekktrykk kan innebære en økning i drivstofforbruket på så mye som 10%.

Kjører du rundt med en tom takboks på taket? Det er dårlig butikk, for økt vekt og økt luftmotstand gir økt forbruk. Kjør heller ikke rundt med vinterdekkene dine i bilen, for da blir vekten fort høy.

Aircondition kan være en velsignelse i varmen, men den krever en god del energi og denne energien igjen kommer fra motoren. Er det kaldt kan det være greit å kle seg godt og bruke denne funksjonen minst mulig.

Hvis det er kalde perioder på vinteren på under 5 grader vil en motorvarmer føre til lavere forbruk enn om man starter opp og kjører med kald motor. Kaldstart er i tillegg en ekstraslitasje på bilen.

Til slutt er det også verdt å nevne at jevnlige servicer er veldig viktig for forbruket. Hvis det er feiljusteringer eller ødelagte slitedeler kan man regne med et forhøyet forbruk og dermed ekstra drivstoffutgifter.

Som du ser: vær bevisst og du kan spare på tusenvis av kroner tilsammen på drivstoff!