Overraskende mange tar unødvendige sjanser når de legger inn bud på boligen de ønsker å kjøpe.

Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet, og det dreier seg i all hovedsak om at det er mange som ikke benytter seg av all tilgjengelig informasjon om boligen de ønsker å kjøpe, noe som kan komme til å koste dem dyrt.

Hva frykter boligkjøpere aller mest?

Forbrukerrådet har gjennomført en undersøkelse hvor de har spurt om hva boligkjøpere frykter aller mest når de tar dette store skrittet. Svaret var ikke spesielt overraskende, og på topp tronet en frykt for at boligen skal være i dårligere stand enn ventet og at man dermed får uventede og store utgifter.

47% av boligkjøpere under 30 år har denne frykten, mens 37% av øvrige potensielle kjøpere antar at dette vil være den største frykten den neste gangen de skal gå til erverv av en bolig. Denne frykten er ikke spesielt merkelig ettersom man også fant andre urovekkende opplysninger i den samme undersøkelsen.

50% leser ikke alt!

Undersøkelsen avdekker også andre opplysninger som er lite betryggende lesning: forrige gang intervjuobjektene hadde lagt inn et bud var det bare halvparten som leste all informasjonen om boligen som var tilgjengelig for dem – før de la inn bud. 75% gjennomgikk boligen på mindre enn to timer, og faktisk var det 46% som brukte mindre enn én time før de la inn sitt bud.

Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet er svært urolig over disse opplysningene, og mener at denne gruppen mennesker tar på seg en altfor stor risiko. Hun påpeker at om man har fått informasjon om svakheter ved boligen har man faktisk ingenting å klage på. Man burde derfor lese all tilgjengelig informasjon får et eventuelt bud legges inn.

Det aller beste man gjør er å lese all denne informasjonen før man går på visning. Vurderingene fra takstmannen og egenerklæringsskjemaet fra selgeren er avgjørende. Hvis det bare er ett ord som nevner en skade kan dette føre til at du mister retten til å reklamere både overfor eierskifteforsikringsselskapet og selgeren.

Det anbefales også at man bruker visningen til å nærmere undersøke de forhold i informasjonen man har lest som synes å være uklar eller virker risikabelt.

Eiendomsmeglerforbunder ikke imponert

I saken som er presentert i Hegnar.no kommer det frem at Norges Eiendomsmeglerforbund mener at dårlige forberedelser fra kjøpers side kan være hovedårsaken til at det eksisterer et nokså høyt konfliktnivå mellom partene når det kommer til kjøp og salg av bolig.

NEF-direktøren Carl Geving understreker at det å kjøpe bolig er den aller viktigste disposisjonen rent privatøkonomisk mange gjør, og at en del blir i overkant ivrig når de tror at drømmeboligen er innen rekkevidde. Han er ikke imponert over det som kommer frem i undersøkelsen og ber innstendig om at boligkjøperne setter seg skikkelig inn i saksdokumentene som er tilgjengelige.

Han anbefaler også at man tar en skikkelig befaring i forkant av budgivning og at man faktisk burde gå på flere visninger på samme bolig. Kun på denne måten kan man få et best mulig inntrykk av hva man faktisk får om man velger å legge inn bud. Uansett hva situasjonen er så er det imidlertid slik at skjulte feil og mangler ikke er spesielt oppsiktsvekkende når det kommer til kjøp av brukt bolig, og at slike boliger kan føre til kostnader i fremtiden.

Ønsker obligatorisk tilstandsrapport

Flesland ønsker på bakgrunn av undersøkelsen at det kommer på plass en obligatorisk tilstandsrapport når boliger skal selges, og dette er i samsvar med hva kjøperne i undersøkelsen har uttalt. Her sier 80% av de spurte at det er viktig at en erfaren og kyndig takstmann foreter en skikkelig vurdering av boligens markedsverdi før et bud legges inn. I tillegg ønsker nesten 90% at takstmannen også gir en vurdering av boligens tilstand før et bud legges inn.

Også fra NEFs side mener man at en slik rapport vil være gunstig og dette er noe man ønsker å få på plass før 2014 er over. Geving sier at boliger med en bedre teknisk beskrivelse vil føre til at konfliktnivået vil synke.

Tar lite tid

NEF mener at boligkjøperne bruker tiden sin altfor dårlig når de skal kjøpe boligen og Geving understreker at det langt i fra tar timesvis å lese gjennom dokumentene. Han mener undersøkelsen bekrefter dette og at det faktum at kun halvparten velger å lese alt betyr at tiden ikke er godt nok brukt. All informasjon er tilgjengelig og derfor må man ta seg den nødvendige tiden for å lese gjennom dette.

Flesland på sin side mener at boligkjøperne burde få en ekstra dag mellom visningen og budrunden, for på denne måten få lest informasjonen, foretatt undersøkelser og overveielser samt vurdert andre kjøpsalternativer.