Handel med derivater er en finansiell aktivitet som utøves over hele verden, og nå kan du gjøre det via plattformen til Plus500 – en av de største aktørene innenfor dette feltet.

Når det er sagt: det anbefales ikke at man hopper hodestups inn i et slikt prosjekt med store pengesummer, men heller prøver seg fram med mindre beløp i starten. Etter hvert vil man fort finne ut om man har den nødvendige teften eller ikke, og har du litt flaks og en god porsjon dyktighet kan du gjøre det veldig bra. Husk at mye er opp til deg selv og den kunnskapen du klarer å tilegne deg. I denne artikkelen skal vi se på derivathandel, eller såkalte CFDer.

NB: Ingen garantier gis, og det er fare for at du kan tape alle pengene du bruker på CFD-handel.

Plus500---200x225

Plus500 – verdens handelsmaskin

Nå skal vi ikke si all verden om det rent trading-tekniske omkring dette å handle derivater på verdipapirmarkedet, men det vi imidlertid skal si noe om er hvor du kan gjøre dette. Plus500 er som vi sa i overskriften betegnet som verdens handelsmaskin, og det betyr at du på dette nettstedet kan handle CFD’er i både aksjer, indekser, råvarer og valuta.

Kort fortalt: du kan få avkastning på stigende eller fallende markeder, og på denne måten kan du over tid bygge deg opp verdier – tålmodighet og kunnskap er nøkkelen!

Hva er egentlig CFD-handel

Nå skal man ikke bruke begreper som ‘tjene penger’ eller ‘investering’ i forbindelse med CFD ettersom dette ikke er langsiktige investeringer. Det anbefales også at man har en viss erfaring med dette og at man i alle fall tilegner seg kunnskap før man gir seg ut på noe slikt, og vi skal her gi en kort innføring i temaet.

CFD står for Contract For Difference, og handler kort fortalt om at man inngår en avtale hvor man skal utveksle verdiforskjellen fra det tidspunktet en kontrakt ble åpnet og og til den ble lukket.

Det handler om at man har muligheten til å få avkastning hvis markedet endrer seg til sin fordel. CFD er nemlig et derivatprodukt, noe som betyr at man altså ikke eier et produkt, slik som man eier en aksje, men at man har satset penger på at markedet skal utvikle seg i en bestemt retning. Handel med CFD betyr derfor at man kjøper et derivat, noe som igjen omhandler at man forsøker å spå hvordan markedet vil utvikle seg.

Du eier en posisjon og ikke det underliggende instrumentet. I stedet for at du kjøper 1000 aksjer i Norwegian kan du kjøpe 1000 CFD kontrakter, og hvis aksjekursen stiger med 10 kroner gir dette deg en fortjeneste på 10.000 kroner.

Plus500-gull-200x225

Hvordan fungerer handel med CFD?

Som vi nevnte i avsnittene overfor: det dreier seg om å forutse hvordan markedet vil utvikle seg og man kan faktisk få avkastning både når det stiger og når det faller – alt etter hvilken avtale man har inngått.

Hvis du for eksempel tror at kursen i et bestemt marked vil øke i tiden fremover kan du inngå en avtale som kalles for kjøpsposisjon/longposisjon. Tror du at markedet vil falle inngår du en avtale om salgsposisjon/shortposisjon. Utviklingen i markedet vil da både bestemme om du vil få avkastning eller tape penger, og hvor stor avkastningen eller tapet vil bli.

Vi tenker oss at du kjøper en CFD i et bestemt marked som du tror kommer til å stige. Du vil da få en større avkastning jo lenger markedsstigningen varer, og på samme måte vil tapet bli større jo lenger nedturen varer. På samme måte gjelder det i motsatt tilfelle; altså om du spekulerer i en nedgang – jo lenger nedgangen varer jo større avkastning vil du få, mens tapet vil bli større og større jo lenger det motsatte skjer – altså en oppgang i markedet.

Fordelen med CFD-handel

CFD-kontraktene man handler hos Plus500 er uten kurtasje (altså kostnadsfri) har marginkrav som er attraktive. Det kommer heller ingen dokumentavgifter eller kurtasjegebyr, og man unngår de mange ineffektivitetene som følger med vanlig handel av for eksempel aksjer. Du unngår også kostnader og forsinkelser som man får ved ved kjøp av underliggende instrumenter, deriblant levering av f.eks. aksjer, registreringer og oppbevaringskostnader. Man kan også handle på margin ved hjelp av giring, og det betyr at man ikke trenger å binde opp store kapitalbeløp – men husk at det også følger en økonomisk risiko ved dette.

Ulemper med CFD-handel

Den soleklart største risikoen med CFD handel er markedsrisikoen. Det innebærer at verdien på den posisjonen du har kjøpt beveger seg mot deg, men dette er samtidig den samme riskoen man opplever innenfor tradsjonell handel på verdipapirmarkedet. Men som vi nevnte ovenfor: CFD er et produkt som er giret, og det gjør at man øker risikoen for større tap.

Når du handler CFDer på margin betyr det samtidig at du er eksponert for den fulle verdien av kontrakten – til en brøkdel av hva det koster (altså det opprinnelige innskuddet ditt). Din potensielle avkastning eller potensielle tap er derfor basert på den fulle verdien av kontrakten, noe som betyr at du kan få tap som er mye større enn det opprinnelige innskuddet ditt. Igjen vil vi anbefale deg at du setter deg nøye inn i hvordan derivat-handel fungerer.

Å handle på marginer betyr derfor at både fortjenesten og tapene kan økes, men dette kan man unngå ved å legge inn stopp tap eller limit-ordrer. Husk imidlertid én ting: du kan ikke tape mer enn hva du har i saldo på handlekontoen din.

Plus500 er et regulert selskap

Plus500 er et regulert selskap hvor det er trygt å drive handel med CFD.

Plus500 UK Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500 CY LTD is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (License No. 250/14).Plus500AU Pty Ltd, AFSL #417727 issued by the Australian Securities and Investments Commission is authorized to issue these products to Australian residents. You do not own or have any right to the underlying assets.

Hvorfor velge Plus500?

Plus500 er en stabil, sterk og pålitelig plattform, og dette er viktige momenter når man skal inn på verdipapirmarkedet. Som nevnt er også selskapet autorisert og regulert av flere finansielle myndigheter, noe som gir deg som kunde stor trygghet.

Nettsidene passer for alle og er den enkleste plattformen å bruke for derivathandel, men til tross for dette inneholder den flere avanserte funksjoner som tiltrekker seg også erfarne CFD-handlere. CFDer er et komplekst finansielt produkt og anbefales bare til de som har tidligere erfaring med dette, eller til dem som har lest seg opp om slik handel. Det anbefales ikke at man går inn i dette uten kunnskap, eller med alt man eier og har av verdier – og dette er viktig!

Gjennom Plus500 kan man handle derivater i over 2000 forskjellige instrumenter i 20 forskjellige markeder over hele verden. Vi snakker her som tidligere nevnt om aksjer, valuta, råvarer etc. Du får også full service på norsk og kan handle med norsk valuta – uansett hvor du måtte befinne seg.

I dagens hektiske hverdag kan du derfor handle derivater hvor du måtte være, og du kan naturligvis bruke mobiltelefonen din hvis du er på farten.