Å starte bedrift er utrolig spennende og tanken på at man kan være sin egen herre vil nok for mange fremstå som veldig fristende. Når man befinner seg i en slik situasjon er det imidlertid en rekke ting man må ta høyde for, og et prosjekt som dette krever derfor et stort arbeid – både før, under og etter etablering.

I vår etablererskole gir vi deg gode råd og tips på veien på en oversiktlig og enkel måte – trinn for trinn.

Knapp - avklaring Knapp - planlegging Knapp - etablering Knapp - vekst

Spennende og utfordrende tider venter!

Du går altså med en idé til en egen bedrift og har kanskje sett for deg hvordan dette skal gå for seg. Det å starte sin egen virksomhet som man selv skal drive er både spennende og en stor utfordring. Det handler imidlertid om å gjøre de riktige tingene i den riktige rekkefølgen hvis man skal lykkes! Dette har du alle forutsetninger for å klare og hvis du følger vår lille etablererskole er mulighetene store for at du vil kunne lykkes med ditt mål.

Å starte en egen bedrift er en øvelse i tålmodighet og man må ‘skynde seg langsomt’, og i vår artikkelserie vil du finne egne fremgangsmåter for hvert trinn i prosessen. Vi skal forsøke å presentere materialet på en så enkel og god måte som mulig, slik at du slipper å kaste bort tiden din på unødvendigheter.

Så: stikkordene som vil være viktig for deg i tiden som kommer er gode forberedelser, god planlegging og en solid dose kunnskap. Det er viktig at arbeidet du gjør nå i startfasen er grundig og veloverveid, for det er her du tar de sentrale retningsvalgene som vil forme bedriften din i fremtiden.

Det å starte en bedrift og å drive den blir av mange sammenlignet med det å føre opp og eie sitt eget hus. Denne sammenligningen kan være grei å ha i bakhodet når du holder på med dine spennende og nye planer.

Planlegging og forberedelser

Tenk på bedriften din som et hus du skal bygge: Allerede nå har du kanskje tanker om hvorfor du ønsker å bygge ditt nye hus, og kanskje også en idé om hvor du skal plassere det. I tillegg til dette så har du nok også tenkt på hvordan utformingen av huset skal være for at det skal oppfylle dine behov og ønsker. Alt dette er elementer som kraver både planlegging og forberedelser.

Når man skal bygge et hus så vet de aller fleste at dette vil koste mye penger. Økonomien din vil derfor avgjøre om du kan få lån av banken og dermed om du i det hele tatt har muligheten til å realisere planene dine.

Før huset ditt skal bygges må du ta kontakt med de nødvendige offisielle instanser (kommune etc.) slik at de kan godkjenne planene dine. De vil kanskje ha noen innspill på hvordan og hvor du har tenkt å bygge hjemmet ditt, og først når planene er godkjent vil du kunne iverksette prosjektet.

Når du endelig er i gang med byggingen kan det imidlertid ta lang tid før det er ferdigstilt. Etter dette kan du også oppleve at du må gjøre nye tilpasninger og utvidelser, så faktisk vil det å bygge og eie et hus være et nærmest evigvarende prosjekt. Husk også at det krever vedlikehold å eie et hus, for hvis du ikke tar vare på det vil du oppleve at verdien på ditt livsverk vil synke. Husk at du også må forsikre huset ditt slik at du ikke står på bar bakke om noe skulle skje.

En livsstil

Når du skal starte opp din egen bedrift må du være klar over at du på samme tid velger en ny livsstil – for å drive et eget firma er virkelig en egen livsstil! Det er på langt nær noe negativt med dette, og det å bestemme over sin egen fremtid er både en spennende og fristende tanke. Det sier seg selv at det å være sjef er langt mer fordelaktig enn å være en ansatt, men det innebærer også en smule risiko. Det er denne økonomiske risikoen man skal forsøke å forberede seg mot gjennom gode forberedelser og planlegging og hvis du skal lykkes og tjene penger er det derfor viktig at du har gjort jobben i forkant grundig nok, samtidig som du tenker langsiktig.

Hvor lang tid det tar fra den gode idéen dukker opp og til du har startet opp vil naturligvis variere en hel del, og faktorer som livssituasjon og hva foretaket ditt skal omhandle vil selvsagt ha en innvirkning på dette. Når bedriften er i full gang vil det også være påkrevet med mye arbeid, og i oppstarten er det som regel du som må ta de tyngste takene – spesielt hvis du er alene om dette.

Nå er du kanskje klar til å hoppe i det? Da er det bare for deg å benytte deg av våre sider som omhandler det å starte egen bedrift, og vi skal forsøke å gi deg en liten dytt i riktig retning i form av god og nyttig informasjon.