Å starte egen bedrift: Forutsetningene og avklaringene

Når du skal starte opp en egen bedrift er det viktig at at du har alle de rette forutsetningene for å lykkes, og mennesker som har hatt suksess med dette har som regel en rekke felles kjennetegn som gjør at de står bedre rustet enn andre.

Det å gjøre avklaringer og å ha de nødvendige forutsetningene er sentrale når man skal etablere en egen bedrift og dette er det aller første man må ta en gjennomgang av.

Kjennetegnene ved en vellykket gründer

Som vi allerede har nevnt så finnes det flere felles kjennetegn og karakteristikker ved mennesker som har lyktes med sitt mål som gründer og senere som ansvarlige for driften av et foretak. Det handler altså om å ha de nødvendig forutsetningene for å lykkes

Skal du ha suksess som gründer og bedriftseier er det sentralt at du tar initiativ og at du er komfortabel med det å ha ansvar. Du må også være et menneske som er åpen for nye og gode idéer samt at du ser når du kan utvikle mulighetene som dukker opp. Det gjelder også å være optimistisk og utadrettet, samt at du må være nysgjerrig og tøff nok til å bryte opp innarbeidede mønstre når det er nødvendig.

At selvtilliten er på plass er naturligvis også helt nødvendig, men samtidig må du også være klar over dine egne svakheter såvel som dine sterke sider. Utholdenhet er en annen dyd som er helt sentral ved oppstart og utvikling av egen bedrift og du må derfor være i stand til å sette egne mål som du jobber bevisst for å nå.

En av de siste styrkene du må ha iboende er å være en god lytter som kan sette seg inn i ulike menneskers behov og at du er en dyktig relasjonsbygger overfor de aktørene som du til enhver tid vil være avhengig av.

En kombinasjon av egenskaper er nødvendig

I det store og det hele starter det alt med at du må være klar over hva du kan og hva du ikke kan. Mange vil nok utvilsomt nikke bekreftende til alle de punktene som er nevnt ovenfor, og det er viktig at du for eksempel innehar både egenskapen som omhandler å være åpen for nye idéer samtidig som du er realistisk i forhold til det å sette seg mål og å være utholdende nok til å arbeide hardt for å nå dem.

Når dét er sagt så er det jo ingen tvil om at verden langt i fra fostrer slike supermennesker i hopetall og en av de viktigste egenskapene blir derfor å ha selvinnsikt nok til å være klar over hva man er god på og hva man er mindre god på. Hvis dette er en egenskap som du innehar er det gode muligheter for at du vil være i stand til å tilegne deg den nødvendige kunnskapen på felter hvor du ikke er så sterk. Husk på at det kan være greit å overføre oppgaver som du føler at du ikke er så god på til andre mennesker som har den nødvendige kunnskapen på det aktuelle feltet. Ikke bruk mye tid på å sette deg inn i regnskapsføring hvis dette er noe du ikke har kunnskaper om, for er det én ting som er sikkert så er det at din tid vil være verdifull. Din tid skal brukes på den beste mulige måten, og for din bedrift vil dette handle om å finne måter som kan generere inntekter.

Kort fortalt handler det om at du skal vurdere dine styrker og svakheter sett i sammenheng med muligheter og potensielle utfordringer/trusler. Hvis du kan gjøre en slik analyse av deg selv vil du utvilsomt få en bedre oversikt over hva som er dine ressurser og hvordan du på best mulig måte kan anvende disse til det beste for ditt foretak. På samme måte vil du også få innsikt i hva dine største utfordringer er og dermed også en kunnskap om hva som behøves for å imøtekomme disse på en best mulig måte.

Ditt produkt eller din tjeneste – en avklaring

Å starte opp, eie og drive en bedrift handler alt i alt om å selge et eller flere produkter eller å tilby tjenester, for deretter å kunne skape et levebrød av dette salget. Det er derfor viktig at du nå i avklaringsfasen er helt konkret og presis når det kommer til beskrivelsen av hva det er du tilbyr. Når du skal skrive ned hva det er du skal selge/tilby av tjenester så er det nødvendig at du er presis når dette skal beskrives, men du må også kunne få ned på papiret hvorden dette skal tilbys kundene dine. Hvis du får disse tingene ned i et dokument vil du kunne få den nødvendige kunnskapen hvor du får avklart om det faktisk er behov for dine tjenester på markedet, om det er andre som dekker dette behovet, om prisen du ser for deg er konkurransedyktig og mer til. Vær lydhør i denne fasen og beredet til å gjennomføre nødvendige tilpasninger som i større grad vil treffe det behovet som markedet har.

Kunnskap om markedet

I starten av bedriftsetableringen er det viktig at du skaffer deg så mye kunnskap om markedet som overhodet mulig. Hvem er det som skal være dine kunder? Er du alene om å tilby produktet/tjenesten eller har du konkurrenter som du må ta hensyn til? Hvor stort er egentlig markedet når det kommer til volum og tid, og vil det hele tiden komme nye kunder til?

Grunnen til at du må skaffe deg denne kunnskapen vil selvsagt være å se om det i det hele tatt er behov for det du ønsker å tilby, eller om det er andre som tilbyr tilsvarende. For å gå rett på sak: vil du kunne sikre deg kunder som vil kjøpe det du tilbyr? Det vil f.eks. være vanskelig å selge barberhøvler i Norge all den tid Gilette har en knallsterk posisjon på markedet, og man må derfor være realistisk når man vurderer dette. Senere i prosessen med å etablere bedriften vil man gå enda grundigere til verks når det kommer til markedsanalyse og dette vil blant annet komme frem i markedsplanen. Kunnskap om den bransjen du ønsker å etablere deg i er naturligvis også av stor viktighet.

Innhenting av erfaring

Å tilegne seg kunnskap handler også om å tilegne seg erfaringer, og her er det mye å hente. Hva er det du ønsker å starte opp med? Hvilke erfaringer om dette finnes det der ute, og hvem kan du kontakte for å den kunnskapen du er ute etter? Det er her viktig at både det positive og det negative behandles av deg med like stor interesse og seriøsitet, for det er ingen tvil om at mange har skylapper på seg når de skal starte en ny bedrift. I all oppstemtheten som følger av en god idé og oppstarten av en bedrift kan man fort bli blendet av alle mulighetene, mens begrensningene og hindringene ofte blir behandlet med harelabb.

Ved hjelp av gode råd kan du sørge for at du unngår unødvendige feiltrinn, bortkastede penger og å bruke tiden din på feile ting. Når råd og erfaringer skal innhentes vil du være tjent med å ta kontakt med mennesker som du har tillit til og selvsagt også med folk som har kunnskap om den bransjen du ønsker å involvere deg i. Å oppsøke finansinstitusjoner og banker vil ofte være en smart måte å starte på for å høre hvilke erfaringer de har innenfor din bransje.

Ta kontakt med dine potensielle kunder og hør hva de synes, og her bør du be om ærlige svar! Når det gjelder undersøkelser som dette så vil mange gjerne svare at de vil kjøpe et gitt produkt hvis det kommer ut på markedet, men når kortet skal dras er det ikke sikkert at alle er like handlevillige.

Som sagt: ikke bli hodestups forelsket i din egen forretningsplan, men vær en realist og ta til deg de erfaringer og tilbakemeldinger som du får tilgang til – både de positive og de negative.

Stå-på-vilje

Vi har nevnt det tidligere i vår bedriftsskole: å ha utholdenhet og jernvilje vil være en av de sentrale egenskapene dine som du må dyrke frem, og disse vil du ha bruk for fra start til slutt. Det hele starter når idéen din skal utvikles, noe som krever pågangsmot og stahet, før det glir over i en prosess hvor du må skaffe deg kunnskapen som skal danne grunnlaget for forretningsplanen din. Når foretaket er registrert skal du ta deg av den daglige driften som sørger for at det som skal gjøres faktisk blir gjort, at du får det nødvendige salget, at pengene kommer inn og så videre. Husk på at du nå står ansvarlig for egen inntekt i motsetning til den behagelige hverdagen som lønnsmottaker og ansatt.

Kontakter

Noe som faktisk har vært en mangel i norsk bedriftskultur har vært benytte seg av kontakter/nettverk, og dette er egentlig synd ettersom det kan være veldig viktig i etableringen av en bedrift. Spør dine venner og bekjente til råds og ha dem gjerne med i et styre hvis dette er en organisasjonsform du tenker på å benytte deg av. Hvis du ikke har et styre kan du gjerne ha dem som ‘rådgivere’, og kjenner du en viss mengde personer vil disse personene igjen kjenne en rekke mennesker som kan være nyttige bekjentskaper for deg.

Finansiering

For mange er selve startkapitalen som kreves en av de største bøygene ved å etablere en egen bedrift, og mange henter faktisk penger fra den nærmeste familien. I tillegg til dette vil det også ofte være påkrevd å skaffe til veie kapital gjennom både banker og andre låneinstitusjoner.

Har du behov for å låne penger vil din økonomiske historie være viktig, og hvis du har oppspart eller skaffet tilveie startkapital som du skyter inn i bedriften vil dette tale til din fordel når du kontakter banken. Det er alltid en fordel å vise at du har kontroll på økonomien din samt at du har en så sterk tro på ditt eget prosjekt at du har gått inn med egne midler. Kommer du til banken med en saldo på 0 kroner vil dette bestandig være vanskeligere.

Når det kommer til bankens rolle så vil det være begrenset hvilken kunnskap de vil ha omkring det prosjektet du presenterer, men de er allikevel i stand til å vurdere deg som person og troverdigheten i det du fremlegger. Skal du lykkes med denne etableringen er det viktig at dine personlige egenskaper er tydelige og gode, og er de det kan dette ofte være den lille forskjellen som skiller et ja fra et nei når det kommer til finansiering. Husk hva vi tidligere nevnte i forbindelse med vurdering av egne styrker og svakheter: når det kommer til finansiering kan det kanskje være en idé å knytte kontakt og samarbeid med noen som kan ta seg av den økonomiske biten på en måte som er bedre enn det du klarer.

Ha ‘guts’!

Vi snakket tidligere om hvor viktig det er med erfaring, men husk på at erfaringen aldri må legge kvelende begrensninger på deg. Mange som har hatt de samme tankene og idéene som det du har kan ha feilet før deg, og man kan da ofte konkludere med at prosjektet ikke er levedyktig, men her er det viktig at man har ‘guts’ til å stå løpet ut hvis man virkelig har tro på det man driver med. Som etablerer vil du i flere tilfeller befinne deg i en situasjon hvor både iveren og optimismen er langt større enn den erfaringen du har tilegnet deg, men slik skal det selvsagt være! Uten de store pådriverne ville verden aldri ha kommet noe sted, og det er nettopp dette motet og stå-på-viljen som sørger for fremskritt. Tenk på alle de idéene som har blitt ansett som håpløse og realistiske, men som har vist seg å bli store suksesser! Her kan vi for eksempel nevne Steve Jobs’ utvikling av Apple og drømmen han hadde om at selskapet skulle skape produkter som skulle forandre verden. Vi vet alle hvordan det gikk, og det er et bevis på at man ikke alltid kan planlegge og tenke et prosjekt i havn bestandig, men at det vil være nødvendig med en liten dose galskap og mye mot!

Ikke bli utålmodig

Tiden fra du har født din idé til den er iverksatt kan komme til å ta betydelig tid, og dette må du være forberedt på. Dette er imidlertid ingen ulempe for dét å etablere en bedrift er ikke noe som er gjort over natten. Når du skal utarbeide forretningsplanen din handler dette om mer enn bare ordene på papiret og regnestykkene som følger med. Underveis i denne prosessen vil du også få tid og anledning til både tenking, justeringer og modning av dine idéer, og faktisk vil du kunne oppleve at en ‘sakte’ etablering vil kunne styrke det produktet du utvikler.

Du kan også komme til å befinne deg i en situasjon hvor du kan ha overvurdert markedet og dermed havner i en vond spiral. Ofte starter det med at man selger for lite og dermed tjener for lite penger. Dette igjen fører til at man ikke får markedsført seg og man er da inne i en nedadgående spiral, hvor redusert salg blir resultatet. Dette skjer ofte i oppstarten og da er det viktig at man har en plan for hvordan man skal håndtere dette på en god måte. At kapitalen er brukt opp før man egentlig har kommet helt i gang er en vanlig årsak til at mange må gi opp sin drøm om egen bedrift, og det er derfor nødvendig at man har tilstrekkelige midler tilgjengelig i den viktige fasen som inntreffer like etter oppstart.

Tenk over din hverdag og ditt liv

Når man har etablert bedriften kan man regne med å måtte bruke mye tid i oppstartfasen og det er nettopp dette som skiller deg fra en vanlig lønnsmottaker. I enkelte foretak vil dette være helt nødvendig hvis man skal klare å overleve som bedrift, for man har jo tross alt investert tid og penger i en drøm for fremtiden.

Det er dog viktig at du er bevisst den tiden du legger ned i din nye hverdag, og at du er klar over at det fort kan bli en livsstil – selv om det ikke trenger å bli det. Mange blir nærmest besatt og vil jobbe døgnet rundt, og da må du være observant på hva dette vil ha å si for ditt familieliv og liv forøvrig. Husk at livet skal leves, og at helger og ferier alltid vil være viktig!