Forfatter: kent

Useriøse håndverkere skal vekk!

Til neste år vil en ny portal se lyset, og den skal gjøre det enklere for oss forbrukere å bestille håndverkere som er mer kompetente samtidig som den fjerner de useriøse aktørene i bransjen. Klager på håndverkere har uten tvil vært en gjenganger på topplistene hos Forbrukerrådet, og naturlig nok er dette tilfellet ettersom vi bruker store summer på dette hvert eneste år. Oppussing og bygging er noe vi virkelig liker å bruke penger på her i landet. 70 milliarder i året Prognosesenteret har anslått at vi bruker omlag 70 milliarder kroner pr. pr på oppussing og vedlikehold av våre boliger, og en stor del av dette lar vi håndverkere ta seg av – noe som ofte fører til konfliktsituasjoner. Forbrukerminister Solveig Horne har derfor besluttet at Forbrukerrådet skal lage en Håndverkerportal som skal komme forbrukerne til gode. – Portalen er ment å skulle styrke forbrukernes mulighet til å ta gode valg. Vi håper spesielt på at portalen skal få flere til å skrive kontrakt med håndverkeren, da manglende kontrakt er en av de aller største kildene til forbrukerklager på dette området. Ordene tilhører ministeren og hun oppfordrer også bransjen til å holde en god og nær dialog med Forbrukerrådet mens portalen utvikles. Hun ønsker blant annet at man kommer med innspill til hvordan kontrakter skal utformes, og sier at dette arbeidet har mye med ryktet til bransjen å...

Read More

Mindre bruk av penger i sommerferien i år

Som vi lenge har mistenkt så viser det seg nå at vi nordmenn har planlagt å bruke mindre penger i sommerferien i år enn hva vi gjorde i fjor. Utfordrende tider for landets økonomi fører nok til at vi nå strammer inn forbruket. Det ligger altså an til en sommerferie på sparebluss i år, men selv om det er planlagt å bruke mindre penger er det ingen tvil om at det går mye penger i sommermånedene. Fall for andre året på rad Det er altså for andre året på rad at forbruket av feriepenger faller, og toppåret var i 2014 da vi brukte hele 24.457 kroner på sommerferien vår. I fjor brukte vi 23.204 kroner på sommerferien, men vi i år altså har planlagt et feriebudsjett på 20.175 kroner, og dette er en nedgang på solide 15%. Den fremtredende forbrukerøkonomen, Elin Reitan i Nordea, har fått undersøkelsen fra TNS Gallup i hende, og hun forklarer at nedturen i oljesektoren for alvor har begynt å gi utslag i nordmenns forbruk. – Til tross for at vi nordmenn prioriterer ferie høyt, kuttes feriebudsjettet ganske betraktelig i år. Det indikerer at folk har begynt å stramme til forbrukskrana. Mange av oss ser for oss å feriere hjemme i Norge, og det er kun 9% som har planlagt å bruke størstedelen av ferien i utlandet. I fjor var antallet på 15%, så tallene...

Read More

Å shorte aksjer

Nordmenn utviser stadig større interesse for den såkalte cfd handelen, og det er kanskje ikke så rart ettersom dette gir vanlige folk en enkel mulighet til å bedrive trading på fritiden sin – og profesjonelt hvis man er veldig dyktig. Når vi sier profesjonelt så er det enkelt og greit fordi slik handel foregår med marginer, også kalt giring, og at man dermed kan få stor avkastning selv om men ikke behøver å legge så mye penger i hver handel. Risikofylt er det utvilsomt, men for den som har kunnskap om økonomi er dette utvilsomt en spennende måte å forvalte sine penger på. Aksjer, indekser og mer til Når man snakker om denne formen for handel så skiller den seg fra tradisjonell handel på børs på ganske mange sentrale punkter. Tradingen foregår ved at man skal spekulere i hvilken retning en kurs på et gitt instrument vil bevege seg over en periode, og i cfd handel er det snakk om forholdsvis kort tidsperspektiv. Med et instrument mener vi her en aksje, en indeks eller et valutakryss for å nevne noen. Du eier derfor ikke noen av de produktene du spekulerer i, men de virkelige aksjene fungerer kun som referanseverdier for de handlene du har inngått. Vi sa altså at man kan spekulere i prisendringer og det innebærer at man kan få profitt på et instrument som faller i verdi....

Read More

Husk årsavgiften!

Har du mottatt purring på årsavgiften til bilen din? Da er det på høy tid å betale, for hvis du venter kan det fort bli kostbart for deg. Det er Skatteetaten som sender ut purringene i disse dager, og hvis du unnlater å betale enda engang kan du fort havne i vansker. Det var i februar at etaten sendte ut totalt 3,7 millioner krav om betaling av årsavgift og fristen for å betale var den 21. mars. Totalt sett tar staten inn over 10 milliarder kroner på årsavgiften, men fortsett er det 322.000 krav som ikke er betalt. Andelen...

Read More

Kan kvinner mindre om økonomi?

Påstanden dukket opp i ABC Nyheter i morges, og vil utvilsomt vekke reaksjoner i den kvinnelige delen av befolkningen – og sannsynligvis enda mange flere! Men; det har vært forsket på emnet, og det kommer frem noen nokså tydelige forskjeller som kanskje ikke faller i smak hos kvinnene. Tydelige kjønnsforskjeller – Det er ein ganske tydeleg kjønnsforskjell i den norske befolkninga. Kvinner fell frå på dei litt meir kompliserte spørsmåla om risiko, inflasjon, og renters rente. Ordene kommer fra seniorforsker Ellen K. Nyhus som jobber ved Agderforskning, og hun har vært med i arbeidet på en ny rapport hvor...

Read More